Vejledningsvideoer til Næste generation Digital Post

Her kan du som myndighed finde vejledningsvideoer, som understøtter dig i din omstilling til Næste generation Digital Post.

Videoerne uploades løbende i takt med, at løsningen færdigudvikles. 

Se vejledningsvideoer til Administrativ Adgang

OBS. I flere af videoerne bruger vi betegnelsen "Brugeradministrator". Dette var den gamle betegnelse for, hvad der nu hedder en "Rettighedsadministrator".

Vejledninger til tilslutning- og redigering af afsender- og modtagersystemer i Administrativ Adgang.

OBS. Se videoen "Administration af systemer" angående valg af Primærsystem.

Vejledning til dig som skal tilslutte et afsendersystem med REST PULL-protokol.

Åben videoen i en ny fane

Vejledning til dig som skal tilslutte et afsendersystem med REST PUSH-protokol.

Åben videoen i en ny fane

Vejledning til dig som skal tilslutte et afsendersystem med SFTP-protokol.

Åben videoen i en ny fane

Vejledning til dig som skal tilslutte et afsendersystem med SMTP-protokol.

Åben videoen i en ny fane

Vejledning til dig som skal tilslutte et modtagersystem med REST PULL-protokol.

Åben videoen i en ny fane

Vejledning til dig som skal tilslutte et modtagersystem med REST PUSH- eller REST Publish/Subscribe-protokol.

Åben videoen i en ny fane

Vejledning til dig som skal tilslutte et modtagersystem med SMTP-protokol.

Åben videoen i en ny fane

Vejledning til dig som skal tilslutte et Standard leverandørsystem.

Åben videoen i en ny fane

Vejledning til dig som skal administrere- eller redigere systemer i Administrativ Adgang.

OBS. Det første modtagersystem man tilslutter vil automatisk blive tildelt rollen som primærsystem. Du skal derfor selv aktivt vælge din organisations primærsystem i systemoversigten, hvis du vil sikre dig i denne henseende. Se sektionen "Administrér Primærsystem" i denne video hvis du vil vide hvordan.

Åben videoen i en ny fane

Vejledninger til borgeres og virksomheders fritagelse, samt ophævelse/fornyelse af fritagelser, i Administrativ Adgang.

Gå til de skrevne vejledninger ud i sagsbehandling i Digital Post, heriblandt fritagelse af borgere og virksomheder

Find de enkelte blanketter til fritagelse på kl.dk

Vejledning til dig som skal fritage en borger fra Digital Post.

Åben videoen i en ny fane

Vejledning til dig som skal ophæve en borgers fritagelse fra Digital Post.

Åben videoen i en ny fane

Vejledning til dig som skal fritage en virksomhed fra Digital Post.

Åben videoen i en ny fane

Vejledning til dig som skal ophæve eller forny en virksomheds fritagelse fra Digital Post.

Åben videoen i en ny fane

Vejledninger til oprettelse- og redigering af kontaktstrukturen i Administrativ Adgang.

Vejledning til dig som skal oprette et kontaktpunkt.

Åben videoen i en ny fane

Vejledning til dig som skal oprette en kontaktgruppe.

Åben videoen i en ny fane

Vejledninger i til- og frameldelse af borgere og virksomheders NemSMS i Administrativ Adgang.

Vejledning til dig som skal tilmelde en borger til NemSMS.

Åben videoen i en ny fane

Vejledning til dig som skal framelde en borgers NemSMS.

Åben videoen i en ny fane

Vejledning til dig som skal tilmelde en virksomhed til NemSMS.

Åben videoen i en ny fane

Vejledning til dig som skal framelde en virksomheds NemSMS.

Åben videoen i en ny fane

Vejledninger i brugen af hændelsesloggen i Administrativ Adgang.

Vejledning til dig som skal bruge loggen for meddelelser.

Åben videoen i en ny fane

Se vejledningsvideoer til Rettighedsportalen

Vejledning til dig som skal oprette og redigere brugere i Rettighedsportalen.

Åben videoen i en ny fane