Webinarer

På denne side finder du tidligere afholdte webinarer og spørgetimer, der omhandler Næste generation Digital Post.

Gense afholdte webinarer

Her kan du se vores informationswebinar for myndigheder.

Webinaret blev afholdt den 31. marts 2020 og centrerer sig om, hvad omstillingen til den nye løsning indebærer for myndigheder, og hvordan Digitaliseringsstyrelsen understøtter implementeringen.

Webinaret er primært målrettet myndigheder. 

Her kan du se vores tekniske webinar om løsningen.

Webinaret blev afholdt den 11. marts 2020 og giver det første indblik i, hvordan den tekniske løsning kommer til at se ud. På webinaret præsenteres blandt andet version 0.1 af snitfladerne og af referenceimplementeringer på afsender- og modtagersystemer. Version 1.0 af snitfladerne vil ligge klar til august 2020.

Webinaret er primært målrettet it-leverandører og tekniske fagfolk i myndighederne.

Her kan du se vores webinar om at blive visningsklient.

Webinaret blev afholdt den 2. april 2020 og giver blandt andet en introduktion til, hvad det vil sige at være visningsklient, hvilke krav der skal opfyldes, og hvilke services der stilles til rådighed.

Webinaret er primært målrettet it-leverandører.

Læs mere om kommercielle visningsklienter

Dette webinar er todelt.

Den første del er en introduktion til den tekniske dokumentation for Næste generation Digital Post. Det er dels en beskrivelse af, hvilken dokumentation der er tilgængelig nu, hvor du finder den, og hvad der kommer senere. Denne del er både relevant for it-leverandører og for de myndigheder, som selv står for systemintegration til Digital Post.

Den anden del af webinaret er målrettet it-leverandører. Her introduceres den forestående kommunikationsindsats overfor de virksomheder, der henter digital post fra myndigheder ned i egne systemer. Vi opfordrer jer til at tage kontakt til jeres virksomhedskunder med afhentningssystemer, da de har en omstillingsopgave for fortsat at kunne hente posten fra myndigheder ned til deres systemer. Til det har vi udformet en folder, som I kan bruge til at understøtte jeres kommunikation med virksomhederne.

Se webinar via Livestorm

Hent teknisk dokumentation på digialisér.dk

Hent folder til virksomheder med afhentningssystem

Der blev holdt kick-off på det brede myndighedsforløb den 11. august. Her blev der blandt andet givet en introduktion til den overordnede implementeringsopgaven, og hvordan Digitaliseringsstyrelsen understøtter implementeringsforløbet. Webinaret varer 1,5 time.

Se webinar via Livestorm

Hent slides på digitalisér.dk

For at hjælpe jer godt i gang med opgavepakkerne afholder vi løbende webinarer om dem. I august afholdte vi webinar om opgavepakke 2-4, der handler om MeMo og potentialet ved at opmærke posten, samt om afsender- og modtagersystemer. Webinaret varer 1 time.

Se webinar via Livestorm

Hent slides på digitalisér.dk

For de myndigheder, som har brug for hjælp til at estimere omstillingsomkostninger til den nye Digital Post-løsning, er der er lavet et beregningsværktøj, som vi gennemgår på dette webinar.

Værktøjet er lavet i kontekst af kommunerne, men andre er også velkomne til at benytte det. I værktøjet indsættes egne nøgletal for fx antal modtager- og afsendersystemer, timepriser på medarbejdere mm. På baggrund af de indtastede oplysninger udregner værktøjet omkostningsestimater på to forskellige omstillingsmodeller:

1.  med høj udnyttelse af funktioner i den nye løsning
2.  med lav udnyttelse af funktioner i den nye løsning

Se webinar via Livestorm

Hent rapporten 'Omkostningsestimering for kommunernes omstilling til Næste generation Digital Post'

Hent beregningsværktøjet

Dette webinar handler om opgavepakke 5 og 6, som berører kontaktstruktur, roller og rettigheder i den nye Digital Post-løsning.

Se webinar via Livestorm

Her kan du se vores informationswebinar for myndigheder.

Webinaret blev afholdt den 8. oktober 2020 og centrerer sig om MeMo og opmærkning i MeMo. Derudover er der erfaringsudveksling fra Digitaliseringsstyrelsen samt Aalborg Odense kommune.

 

Se webinar via Livestorm

Hent præsentation

Webinaret om NemSMS blev afholdt den 12. november 2020 klokken 14-15. 

I webinaret gav vi en kort introduktion til NemSMS som kommunikationskanal, og specificerede forskellen på NemSMS og SMS advisering. Derudover gennemgik vi, hvordan NemSMS fremadrettet skal udformes i MeMo-formatet, samt vendte brugen af NemSMS i overgangsperioden. 

Hent præsentation

Se webinar via Livestorm

Webinaret om afsendelse i DP/DP2-format blev afholdt den 7. december 2020 klokken 14-15.

Til dette webinar forklarede Digitaliseringsstyrelsen og Netcompany, hvad man overordnet skal være opmærksom på, hvis man som afsender ønsker at benytte DP/DP2-formaterne i overgangsperioden august 2021 - august 2023

Hent præsentation

Se webinar via Livestorm

Dette webinar handler om opgavepakke 7 og 8, som berører opsætning og tilslutning samt test af afsender- og modtagersystemer.

Se webinar via Livestorm

Gense afholdte spørgetimer

Spørgetimens hovedtemaer var:

 • Kontakthierarkiet i den nye løsning
 • Omlægning til MeMo-format
 • Brevskabeloner
 • Sikker mail

Kontakthierarkiet i den nye løsning 

Kontakthierarkiet bliver til kontaktpunkter, se opgavepakke 05.

Det er ikke helt identisk hvad der er i et kontakthierarki og kontaktpunkter.

Spørgsmål: Kontakthierarkiet bliver ændret til kontaktpunkter. Betyder dette at der kommer til at mangle nogen informationer fra i dag? Hvilke informationer er obligatoriske at tilføje?

I oktober kommer der et Excel ark som kan bruges til at udfylde en kontaktstruktur. Her er det også muligt at se hvilke informationer, der er obligatoriske at tilføje. Det er også muligt at gøre i administrativ adgang på brugergrænsefladen, men Excel arket er tænkt som en måde at kunne lave en masseimport, hvis man har meget at lave. Andet relevant materiale vil blive præsenteret i opgavepakke 05.

Spørgsmål: Kan vi migrere hele eller dele af nuværende kontakthierarki?

Ja. Vi laver en prøvemigrering i løbet af 2020, som man kan forholde sig til. Den kan eksporteres til excel, hvor man så vil kunne rette i den. Derudover laves en migrering til produktion ca. april 2021 – den kan man vælge blot at kigge igennem og verificere, eller alternativt kan man lave en helt ny kontaktstruktur – eksempelvis med afsæt i excel-arket til formålet.

Spørgsmål: Vil det fremgå hvilke informationer og felter som bliver synlige for borgeren i den kommende kontaktstruktur?

Ja. Vi gør det tydeligt i Administrativ Adgang og Excel arket, hvilke felter, der er synlige hvor.

Omlægning til MeMo-format

Spørgsmål: Hvis vi vælger ikke at omlægge et afsendersystem til MeMo, vil vi så kunne få tilbagesvar ind på en sag, hvis systemet også er modtagersystem?

Ja, men det kræver at man vedligeholder en mapning mellem det gamle kontakthierarki og den nye kontaktstruktur. Det er fordi man ikke kan angive et kontaktpunkt i de gamle formater, og du får dit svar i MeMo, som bruger kontaktpunkter. Læs mere om dette i opgavepakke 05. 

Brevskabeloner

Spørgsmål: Hvornår er det relevant at ændre i brevskabeloner?

Det er relevant, når man er i gang med MeMo. Der kan være behov for at ændre brevskabeloner, hvis man har behov for at få nye data med i forbindelse med opmærkning. Det er dog en dialog man skal have med sin leverandør. Læs mere om redesign af breve i opgavepakke 02.

Sikker mail

Spørgsmål: Hvad sker der med det post vi ellers modtager i e-Boks efter august 2021?

Hvis en virksomhed skriver til en myndighed via e-Boks i dag, kan det være digital post til myndigheden. Det kan dog også være almindelig post, som myndigheden modtager, da virksomheden bare bruger e-Boks til at kommunikere med sine kunder, herunder også myndigheder. Det vil nogle virksomheder også gøre efter august 2021. Der kan derfor være behov for, at man som myndighed opretholder en relation til e-Boks fremadrettet. Konkret betyder det, at hvis man har et modtagersystem sluttet til e-boks, så er det vigtigt, at man ikke uden videre fjerner den relation, hvis man fortsat gerne vil hente den almindelige post, man modtager i E-Boks. 

Se spørgetimen via Livestorm

Dagens hovedtemaer var:

 1. Værktøj til at estimere kommunernes omstillingsomkostninger
 2. Forholdet mellem Digitaliseringsstyrelsen, KOMBIT og Statens IT
 3. Identificering af afsender- og modtagersystemer

Værktøj til at estimere kommunernes omstillingsomkostninger:

Værktøjet kan bruges af alle, men husk at det er lavet ud fra en kommunal vinkel. Man skal bruge estimeringsværktøjet 'to be', altså de systemer man har tænkt sig at omlægge. Hvis der imidlertid er tale om en større arkitektonisk omlægning, kan værktøjet være mindre retvisende. Hent rapporten og beregningsværktøjet

Forholdet mellem Digitaliseringsstyrelsen, KOMBIT og Statens IT:

Vi har et tæt samarbejde med både KOMBIT og Statens IT, men leverandørerne informerer selv myndigheder om deres egne systemer.

Identificering af afsender- og modtagersystemer:

For at identificere afsender- og modtagersystemer, kan man bruge e-Boks administrationsportal. Vi anbefaler ydermere, at man identificerer de medarbejdere i organisationen, som sender digital post i dag, og hører dem hvilke systemer de bruger. Ofte kan dette dog være brevdannende systemer, som har et afsendersystem tilkoblet i baggrunden.

Se spørgetimen via Livestorm

Dagens hovedtemaer var:

 • Budgetter og regninger
 • Adgang til testmiljø
 • MeMo
 • Materiale ID
 • Roller i Administrativ Adgang
 • Afhentning af post

Se spørgetimen via Livestorm

 

 

Dagens hovedtemaer var:

 • Returdata
 • Dybe links
 • Fuldmagter
 • Netværksgrupper
 • Adgang til test-system 
 • Reference system

Returdata 

Mulighederne i NgDP for returdata er mange. Der er for eksempel mulighed for, at opmærke beskederne med sagsnumre der kan hjælpe til at automatisere journaliseringen og fordele returpost. Læse mere om dette i opgavepakken om MeMo

Dybe links

Dybe links bliver oprettet i Administrativ Adgang i forbindelse med at kontaktstrukturen oprettes. De dybe links bliver altså genereret af løsningen, det er derfor ikke muligt at lave sine egne links og uploade dem efterfølgende. 

Fuldmagter

Fuldmagter i Digital Post er alene en læseadgang. Det vil sige, at man ikke kan skrive på vegne af andre.

Netværksgrupper

Vi sætter jer i gruppe af ca. 10 offentlige afsendere og udarbejde materiale, som I kan tage udgangspunkt i. Tilmelding og yderligere information på denne hjemmeside.

Adgang til test-systemet

Der bliver åbner for op adgang til test-systemet for leverandørerne i slutningen af uge 43. Man får adgang til backenden samt Administrativ Adgang hvor man kan sætte kontaktstruktur op og teste. Der er ikke adgang til frontend. Myndighederne for adgang i løbet a november. Læs mere om test-systemet på digitaliser.dk Technical Integration NgDP v1.05 

Reference system i .NETog Java

På nuværende tidspunkt er der udarbejdet referenceimplementeringer for modtagersystemer i Java (alle protokoller), og for REST i .Net. Resterende protokoller til .Net følger primo november. Der leveres også referenceimplementeringer af afsendersystemer i løbet af november og december måned, både for Java og .Net. Læs mere om reference systemer via Referenceimplementeringer og MeMo-lib

Se spørgetimen via Livestorm

Dagens hovedtemaer var: 

 • Hvad er definition på post?
 • Valørdato
 • Adgang til testmiljø
 • Økonomi i løsningen
 • Virksomheder og NgDP
 • Testversion af visningsklienten
 • Excel-arket til kontaktpunkter
 • Formater i MeMo

Hvad er definition på post?

Der er to vinkler til at forklare hvad digital post er i dag:
1) meddelelser fra myndigheder, der sendes til borgere og virksomheder, som skal kun-ne se det i e-Boks/borger.dk eller Virk. 2) meddelelser, som sendes til andre myndigheder via Digital Post (dvs. e-Boks i dag). De ser ikke posten i e-Boks, men får den ind hos sig selv. Denne del kan straks være lidt sværere at afdække.

Hvad er en valørdato?

Valørdato bliver ofte brugt til masseudsendelser fra myndigheder. Med en valørdato kan man aflevere posten på forhånd, og så vælge, at posten skal leveres til modtageren på en specifik dato. Det er dog ikke muligt at vælge specifikt klokkeslæt for leveringen, da forsendelserne enten afvikles i kø, eller køres i perioder med lav belastning.

Adgang til testmiljø

Der er nu adgang til test-systemet for leverandører og myndigheder. I test-miljøet er der adgang til backenden og Administrativ Adgang. Der er dermed muligt at teste sine afsender- og modtagersystemer, og at se hvordan man sætter sin kontaktstruktur op. Hvis man opretter kontaktstruktur i test-miljøet, er det muligt at overføre strukturen til produktionsmiljø. Det er dog myndighedernes egen opgave at flytte den via en ek-sport/import funktion. 

Økonomi i løsningen

På nuværende tidspunkt betaler myndigheder til leverandører af afsendersystem og E-boks. Men den nye løsning frafalder betalingen til E-boks. Myndighederne finansierer NgDP gennem økonomiaftalerne med regeringen (kommuner og regioner) og finanslo-ven (statslige myndigheder), og betaler via reduktion i bloktilskuddet/rammen. Med andre ord får hver myndighed ikke en selvstændig regning for hvert brev, de sender. Denne nye flatrate vil træde i kræft fra go-live i august 2021. 

Virksomheder og NgDP

Som private virksomheder kan man selv bestemme, hvordan man kommunikerer med myndighederne. Der er ikke krav til, at private virksomheder henvender sig via Digital Post.Private virksomheder kan både have afsender- og modtagersystemer. Modtagersystemer anvendes til at hente post ud af løsningen, og hjem til sig selv, i stedet for at med-arbejderne skal læse den på Virk. Afsendersystemer anvendes til at sende digital dost til myndighederne, som et alternativ til at skrive meddelelser fra ”skriv til det offentlige”-funktionen i visningsklienter. Virksomheder kan ikke sende digital post til andre end myndighederne.

Forskel på myndighedspost og virksomhedspost

Med Digital Post kan myndigheder modtage to forskellige slags meddelelser:

 • Meddelelser fra henholdsvis borgere og virksomheder adresseret til myndigheden, fx spørgsmål vedrørende løntilskud og praktik eller affald og genbrugs-ordninger
 • Virksomhedsrelaterede meddelelser adresseret til myndighedens CVR-nr, fx en bilsynsindkaldelse eller oplysninger om en medarbejder.

Testversion af visningsklienten

Et par af piloterne har lige fået adgang til frontend på virk.dk. Vi har desværre ikke et konkret tidspunkt, på hvornår andre myndigheder kan få adgang til Virk.dk. Vi forventer at give adgang til borger.dk i slutningen af Q1 eller starten af Q2. 

Excel-arket til kontaktpunkter

Vi er på trapperne med et excel-ark, som man kan anvende til at importere sin kontakt-struktur til Digital Post-løsningen, i stedet for manuelt at oprette kontaktpunkter enkeltvist i administrativ adgang. 

Formater i MeMo

De fleste gængse formater understøtter vi i MeMo.

Se spørgetimen via Livestorm

Dagens hovedtemaer var: 

 • Myndighedsforum 
 • NemSMS
 • Opdatering af Technical Integration (teknisk vejledning)
 • Konvertering af kontakthierarkiet
 • Kommunikation mellem myndigheder og leverandører
 • Forsinkelse på NemLog-in

Myndighedsforum 

Myndighedsforum er et forum, som har til formål at give myndigheder, der bruger Digital Post, et frirum til at udveksle erfaringer og debattere anliggender forbundet med implementering af Næste generation Digital Post.

NemSMS

NemSMS er en funktion, der giver myndighederne mulighed for at sende en besked til borgeren som en SMS i stedet for en digital post meddelelse. NemSMS skal således ses som en alternativ kommunikationskanal og en service for borgerne, men vil i mange tilfælde blive brugt som et supplement til digital post – fx som en påmindelse om en aftale. 

Webinaret om NemSMS blev afholdt den 12. november.

Gense webinarer om NemSMS via Livestorm. 

Opdatering af Technical Integration (teknisk vejledning)

Technical Integration opdateres ca. hver 14. dag. Den seneste opdatering indeholder bl.a. en opdateret guide til hvordan man komme på test miljøet (se afsnit 9). 

Link til Technical Integration v. 1.07

Konvertering af kontakthierarkiet

I den nye løsning bliver kontakthierarkiet kaldet kontraktstrukturen. Konverteringen sker over to omgange: først i testmiljøet inden det nye år og herefter i foråret til produktionsmiljøet. Det er muligt at rette i kontaktstrukturen efter konvertering, og vi har under alle omstændigheder brug for jeres validering af den konvertering, vi foretager. 
Derudover blev excel-arket til import/eksport af kontaktstruktur også drøftet. 

Kommunikation mellem myndigheder og leverandører. 

Det næste skridt i implementeringen af Næste generation Digital Post er opstart på dialogen mellem leverandører og myndigheder. Fra Digitaliseringsstyrelsens side har vi stor opmærksomhed på, at dialog og samspil mellem myndighederne og leverandørerne fungerer. 

Den dialog kommer bl.a. til at handle om myndighedernes ønsker til det nye MeMo-format, og hvad leverandørerne tilbyder på den front. Vi opfordrer derfor til at man ser eller genser webinaret om Memo, hvor to pilotmyndigheder delte erfaringer, for det få en dybere og mere konkret forståelse for myndighedernes praktiske opgave. 

NemLog-in 

NemLog-in er forsinket med 9 måneder. Dette har dog ingen betydning for tidsplanen for Næste generation Digital post. 

Se spørgetimen via Livestorm

Dagens hovedtemaer var: 

 • Medarbejder certifikater til testmiljøet 
 • Tilbagekaldelse af meddelelser i NgDP 
 • Fordele ved MeMo 
 • Kommunikationsmateriale 
 • Hændelsesloggen 
 • Visningsklienter 

Hvordan får jeg et medarbejder certifikater til testmiljøet?

Vi har opdateret vejledningen i Technical Integration NgDP afsnit 9 og derudover kommer der en video snarest som også forklare hvordan man få certifikater.
Tilgå den opdaterede vejledning via Digsitalisér.dk 

Kan man tilbagekalde meddelelser i NgDP?

I NgDP kan meddelelser tilbagekaldes såfremt valørdatoen ikke er indtruffet. Her skal meddelelsen tilbagekaldes på dens MessageUUID. Det kan også gøres i Administrativ Adgang.

Hvad er fordelene ved MeMo på modtagersiden?

Man kan finde mere information om MeMo i opgavepakke 00 (Kommunikationspakke), 02 (MeMo) og 04 (Modtagersystemer). Opgavepakkerne kan tilgås via DIO eller på digst.dk
Fordelene på modtagersiden, vis man ser posten gennem en visningsklient, er at vigtig information kan trækkes ud og vises tydeligt til modtageren. Det kan fx være: tidsfrist, aftaler i kalenderen, indkaldelser osv.
Hvis et modtagersystemer anvendes til at hente digital post ned i en organisations egne systemer, kan MeMo bruges til at: Sortere posten på baggrund af metadata, automatisk journaliseres og skærme fagsystemer og journaliseringssystemer fra ændringer i Digital Post.

Kommer I til at lave kommunikation materiale som myndighederne kan få adgang til?

Digitaliseringsstyrelsen vil meget gerne dele kommunikationsmaterialer. Allerede nu har vi kommunikations materiale liggende i opgavepakke 0. Derudover kommer der kommunikation ud omkring uddannelse af medarbejdere NgDP i opgavepakke 9.

Hvad indeholde hændelsesloggen? 14.17

I hændelsesloggen kan I se jeres brug af løsningen. Det indebære: det post I har sendt, medarbejderes handlinger i administrativ adgang og statistik på hvor meget post der ender på forskellige kontaktpunkter. Hændelsesloggen er dermed en sammensmeltning af kommunikationslogen og sikkerhedsloggen i den nuværende løsning. Hændelsesloggen kan gå op til 5 år tilbage. Derudover vil det være muligt at generere rapporter via skabeloner eller integrere til hændelsesloggen og lave dem selv.

Visningsklient

Lige meget hvem der laver en visningsklient, vil de trække på kontaktstrukturen i NgDP. Dermed vil det altid være den nye kontaktstruktur man vil møde lige meget hvilken visningsklient man logger ind i.
Digital Post er kun til offentlig post - og dermed kommer bank, mv. ikke ind i Digital Post.
Men på bankens hjemmeside, kan man få vist post fra det offentlige (hvis banken bliver kommerciel visningsklient).

Findes der en oversigt over de afsender- og modtagersystemer som forventer at være klar august 2021?

Digitaliseringsstyrelsen holder løbende omkring 80 leverandøre om ændringer på løsningen. Der er mange af disse leverandøre der forventer at være klar til go-live, det er dog forskelligt på hvilket niveau det er klar.

Certifikat til NgDP

Videresendelse fra Virk.dk kan sættes op på 2 måder: Enten med et virksomhedscertifikat til en sikker postkasse (max 10 MB), eller via en URL til et afhentningssystem (her kan max sættes op til 99,5 mb).

Se spørgetimen via Livestorm

Dagens hovedtemaer var:

 • Produktionsmiljøet
 • Opgavepakke 7 (tilslutning) og 8 (test)
 • Netværksgrupper
 • Testmiljøet

Hvad er adressen til produktionsmiljøet?

Produktionsmiljøet er ikke tilgængeligt endnu, og vil først blive det ca. 3 måneder før go live. Indtil da skal I anvende testmiljøet (der er en replika af produktionsmiljøet).

Hvornår bliver opgavepakke 7 (tilslutning) og 8 (test) tilgængelige?

Det har desværre været nødvendigt at skubbe opgavepakkerne til januar.

Er du interesseret i at blive tilknyttet en netværksgruppe?

Digitaliseringsstyrelsen vi gerne støtte op om, at myndigheder finder sammen i netværksgrupper, hvori man kan hjælpe hinanden med at komme godt i gang med omstillingen. Vi hjælper med gruppeinddeling, og udarbejdelse af materiale, som man kan tage udgangspunkt i til første møde. Derefter er det meningen, at netværksgrupperne kan fortsætte mere eller mindre selvstændigt.
Vi opretter også gerne netværksgrupper for myndigheder, som endnu ikke er så langt i omstillingsprocessen, men det kræver, at i melder jer til. Dette kan blandt andet gøres ved at skrive til .
Tilmelding og yderligere information findes desuden på digst.dk.

Kan man som leverandør blive oprettet selvstændigt på testmiljøet?

Ja! Skriv endelig til for at blive oprettet.
Som leverandør kan du have din egen adgang. Så er du ikke afhængig af koordination med dine kunder, hvis du ikke er så langt i udviklingsprocessen, at du er klar til at teste med kunden. Leverandører bliver oprettet som om de var myndigheder på testmiljøet.
Følg vejledningen i afsnit 9 i vores Technical Integration

Fremhævede spørgsmål fra chatten:

Kan I uddybe minimumskrav i forhold til afsendelse via DP2 snitfladen i forhold til angivelse af kontaktpunkt, herunder hvad det betyder for om der er tale om virksomhedspost eller myndighedspost?
- Man kan ikke angive et kontaktpunkt i de eksisterende formater, så derfor kan man kun sende til CVR-nummer indtil man omlægger til MeMo. Vi forventer dog af alle afsendere, at man angiver et kontaktpunkt, hvis man har omlagt til MeMo, og skriver til en myndighed.

Certifikater - SKAL man have lavet et test-certifikat til testmiljøet, eller kan man bruge det man har?
- Ja! Ellers kan man ikke få adgang til testmiljøet

Skal der oprettes 1 certifikat eller et certifikat til hver testperson?
- Ja! Et certifikat til hver person. 

Se spørgetimen via Livestorm 

Dagens hovedtemaer var: 

 • Kontaktpunkter
 • Kommunikations indsatsen
 • Negative forretningskvitteringer
 • Nye borger app
 • Serveren for afsender/ modtagersystemer
 • Frozen Zone
 • Fælles certifikat

Kan man styre hvilke kontaktpunkter, der bliver udstillet for andre myndigheder?

I den nye løsning styrer myndighederne selv, om det enkelte kontaktpunkt skal udstilles til borgere, virksomheder, myndigheder eller en kombination af de tre.

Skal alle meddelelser have tilknyttet et kontaktpunkt? 

Ja, meddelelser sendt til andre myndigheder skal som udgangspunkt altid adresseres til et kontaktpunkt. Meddelelser der sendes til Borgere/virksomheder behøver ikke at have et returkontaktpunkt angivet i MeMo, men vi anbefaler det. Hvis man ikke ønsker svar, og meddelelsen ikke er mulig at besvare, så giver det selvfølgelig ikke mening.

Er der kommet nye konkrete planer for indsatsen i kommunikationssporet?

Digitaliseringsstyrelsen vil meget gerne dele kommunikationsmaterialer. Allerede nu har vi kommunikationsmateriale liggende i opgavepakke 0. Derudover kommer der kommunikation ud omkring uddannelse af medarbejdere i opgavepakke 9. I forbindelse med opgavepakke 9 vil vi også afholde et webinar. Derudover vil vi også gerne afholde et webinar om vores kampagner i det hele taget. Det er med i vores overvejelser at holde det sammen med MitID-projektet, men det er endnu ikke planlagt.

Hvordan håndtere I negative forretningskvitteringer?

Når man sender Digital Post, vil man modtage en teknisk kvittering som betyder at systemet har modtaget beskeden, derefter vil man modtage en forretningskvittering som bekræfter at beskeden er modtaget. Hvis vi modtager en fejlmelding vil vi forsøge at genaflevere 3 gange det 1. døgn, herefter 1 gang i døgnet i 7 dage. Derefter kontakter vi den angivne kontaktperson for systemet.

Hvad er planerne for den nye borger app?

Det bliver mere en Digital Post App’en end en borger.dk app, og den bliver lanceret i forbindelse med Go-live. Flere detaljer om app’en vil være en del af vores kommunikation om kampagnen.

Skal serveren (for vores afsender/ modtagersystemer) ligge i DK?

Det er ikke et krav fra Digitaliseringsstyrelsen. NgDP-løsningen opbevarer alt i Danmark, men hvor vi får det fra, er ikke noget, vi stiller krav til. Der er selvfølgelig GDPR, man skal være opmærksom på, men ellers skal/kan det være hvis jeres organisation/kundens organisation har særlige krav til, at deres meddelelser aldrig forlader DK.

Hvor længe vare Frozen Zone?

Frozen Zone eller Kode-frysning betyder at ingen kode-ændringer er tilladt. Vi stiller ikke krav til, at andre har frozen zone op til go live på NgDP, men snitfladerne på Digital Post-løsningen vil være uændrede fra minimum tre måneder før go live.

Er det muligt at håndtere NgDP via et fælles certifikat?

Som leverandør har man mulighed for at opsætte det, vi kalder et "standardsystem". Der laver I en opsætning af et system med jeres certifikat og oplysninger, og så har den enkelte anvender mulighed for at vælge dette standardsystem fra Administrativ Adgang uden selv at skulle uploade certifikater. Vi forventer at kunne give leverandører adgang til oprettelse af på testmiljøet om ca. en måned, hvor man vil kunne lave de første tests på sit eget standardsystem. Nærmere proces følger på digitalisér.dk og andre kanaler.

Se spørgetimen via Livestorm

Dagens hovedtemaer var: 

 • Lanceringstidspunkt
 • Konverterede kontaktstruktur
 • Testdata
 • Mapningstabellen
 • Basis-funktionalitet i administrativ adgang

Nyt lanceringstidspunktet

Torsdag d. 28/01 2021 meldte Digitaliseringsstyrelsen ud, at lanceringstidspunktet for Næste generation Digital Post bliver rykket til november i år. Det sker for at sikre den bedste overgang til den nye løsning for både myndigheder, borgere og virksomheder.
Myndighederne får adgang til produktionsmiljø senest 3 måneder inden go-live. Ifølge den nye tidsplan vil det være ultimo august. Overgangsperioden til memo vil stadig være 2 år fra go-live, hvilket betyder at NgDP understøtter DP/DP2 frem til november 2023.

Hvornår har vi den konverterede kontaktstruktur?

Vi er på nuværende tidspunk i gang med at gennemføre konvertering af kontakthierarkier, så de kan ses som den nye kontaktstruktur i testmiljøet. Excel-arket til import og eksport af kontaktstruktur uploades snarest i v.0.9– find det i DIO eller på www.digst.dk/ngdp/opgavepakker. Konvertering af kontaktstruktur til produktionsmiljøet vil ske ca. 3 måneder før go-live, så ca. ultimo august.

Hvilken type testdata anvendes i testmiljøet?

Vi benytter testdata fra Fællesoffentligt Testmiljø bestående af fiktive testpersoner, testmedarbejdere og testvirksomheder. Testpersonerne og testmedarbejderne har personnumre, som ikke findes i CPR-registret. Derudover kan man selv oprette testpersoner og testvirksomheder i løsningens testportal.

Man kan finde mere information om testbrugere og testpostkasser i Technical Integration samt i opgavepakke 8, som ligger i DIO.

Hvor og hvordan skal vi foretage den konkrete mapning i mapningstabellen?

Mapningstabellen omhandler mapning mellem kontakthierarkiet i den nuværende løsning og kontaktpunkter i NgDP. Mapningen er især vigtig hvis man forsætter med at send i de eksisterende formater, og det foregår i Administrativ Adgang. Man kan finde mere information om dette i opgavepakke 5.

Hvornår forventes administrativ adgang at indeholde al basis-funktionalitet?

Der er på nuværende tidspunkt elementer i Administrativ Adgang, der fungerer som placeholders - fx hændelsesloggen. Hændelsesloggen er under udvikling og forventes at være tilgængelig i Administrativ Adgang (TEST) om to sprints. I næste udgave af Technical Integration vil der være en tidsplan for de enkelte services i løsningen, som også kan give en indikation af løsningens færdiggørelsesgrad.

Dagens hovedtemaer var: 

 • Konvertering af kontakthierarki
 • Myndighedspost
 • REST Pull
 • Størrelse på filer
 • Modtage-/afsendersystem

Hvornår begynder konverteringen af kontakthierarkiet?

I den nye løsning bliver kontakthierarkiet kaldet kontraktstrukturen. Konverteringen sker over to omgange: først i testmiljøet og senere til produktionsmiljøet. Konvertering er nu foretaget til testmiljøet, og der foretages ny konvertering til produktion ca. 3 måneder før go live. Du kan læse mere om dette i opgavepakke 5.
Vi opfordre til at man er kritisk om, hvordan man som myndighed er kontaktbar og om der er noget der kan forbedres. Vi har lavet et Excel-arket til import og eksport at kontaktstrukturer som er er tilgængeligt i v.0.8. Derudover kommer der et webinar om emnet i løbet af foråret.

Hvis jeg angiver myndighed som målgruppe for et kontaktpunkt, modtager jeg det så som CVR-post?

Meddelelser sendt til andre myndigheder skal som udgangspunkt altid adresseres til et kontaktpunkt. Post adresseret til et kontaktpunkt, vil blive afleveret til kontaktpunktet – dvs. ikke som CVR-post.
Meddelelser der sendes til Borgere/virksomheder behøver dog ikke at have et returkontaktpunkt angivet i MeMo, men vi anbefaler det. Hvis man ikke ønsker svar, og meddelelsen ikke er mulig at besvare, så giver det selvfølgelig ikke mening.

Er det rigtigt, at der kommer en ”ægte” REST Pull løsning til modtagelse?

Ja, det er korrekt. Vi supplerer de nuværende muligheder (push og publish/subscribe) med en mulighed for ”ægte” eller ”rent” pull. Det betyder, at man kan afhente post via REST uden at skulle udstille et endpoint mod NgDP-løsningen. Forventes på testmiljøet om ca. en måned

Er det tanken, at NgDP skal kunne håndtere større filer end 99,5mb?

Nej, som udgangspunk kommer Næste generation Digital Post ikke til at kunne håndtere filer større end 99,5mb. Vi ser os selv som brevpost – ikke pakkepost. Der er dog planer om, at vi udstiller et såkaldt e-Delivery access point, så NgDP kan fungere i sammenhæng med e-Delivery infrastrukturen, der netop er tiltænkt større forsendelser.

Hvorfor er det, at vi ikke bare uden videre kan bruge Outlook som modtage-/afsendersystem?

Som sagsbehandler ser vi normalt Digital Post løsningen gennem vores Outlook elleret lignede program. Men Outlook kan ikke i sig selv sende Digital Post. Det kræver en form for plug-in til Outlook at hente posten fra Digital Post, da man som modtager skal kvittere for, at posten er hentet. Det understøtter Outlook ikke ”out of the box”. En lignende logik gør sig gældende på afsender-siden. Der findes mange løsninger på markedet, der understøtter dette.
Man kan godt anvende Outlook eller lignende til at læse/skrive Digital Post meddelelser som sagsbehandler, men det skal hjælpes lidt på vej via et plug-in.

 

Se spørgetimen via Livestorm