Webinarer

På denne side finder du tidligere afholdte webinarer og spørgetimer, der omhandler Næste generation Digital Post.

Gense afholdte webinarer

Her kan du se vores informationswebinar for myndigheder.

Webinaret blev afholdt den 31. marts 2020 og centrerer sig om, hvad omstillingen til den nye løsning indebærer for myndigheder, og hvordan Digitaliseringsstyrelsen understøtter implementeringen.

Webinaret er primært målrettet myndigheder. 

Her kan du se vores tekniske webinar om løsningen.

Webinaret blev afholdt den 11. marts 2020 og giver det første indblik i, hvordan den tekniske løsning kommer til at se ud. På webinaret præsenteres blandt andet version 0.1 af snitfladerne og af referenceimplementeringer på afsender- og modtagersystemer. Version 1.0 af snitfladerne vil ligge klar til august 2020.

Webinaret er primært målrettet it-leverandører og tekniske fagfolk i myndighederne.

Her kan du se vores webinar om at blive visningsklient.

Webinaret blev afholdt den 2. april 2020 og giver blandt andet en introduktion til, hvad det vil sige at være visningsklient, hvilke krav der skal opfyldes, og hvilke services der stilles til rådighed.

Webinaret er primært målrettet it-leverandører.

Læs mere om kommercielle visningsklienter

Dette webinar er todelt.

Den første del er en introduktion til den tekniske dokumentation for Næste generation Digital Post. Det er dels en beskrivelse af, hvilken dokumentation der er tilgængelig nu, hvor du finder den, og hvad der kommer senere. Denne del er både relevant for it-leverandører og for de myndigheder, som selv står for systemintegration til Digital Post.

Den anden del af webinaret er målrettet it-leverandører. Her introduceres den forestående kommunikationsindsats overfor de virksomheder, der henter digital post fra myndigheder ned i egne systemer. Vi opfordrer jer til at tage kontakt til jeres virksomhedskunder med afhentningssystemer, da de har en omstillingsopgave for fortsat at kunne hente posten fra myndigheder ned til deres systemer. Til det har vi udformet en folder, som I kan bruge til at understøtte jeres kommunikation med virksomhederne.

Se webinar via Livestorm

Hent teknisk dokumentation på digialisér.dk

Hent folder til virksomheder med afhentningssystem

Der blev holdt kick-off på det brede myndighedsforløb den 11. august. Her blev der blandt andet givet en introduktion til den overordnede implementeringsopgaven, og hvordan Digitaliseringsstyrelsen understøtter implementeringsforløbet. Webinaret varer 1,5 time.

Se webinar via Livestorm

Hent slides på digitalisér.dk

For at hjælpe jer godt i gang med opgavepakkerne afholder vi løbende webinarer om dem. I august afholdte vi webinar om opgavepakke 2-4, der handler om MeMo og potentialet ved at opmærke posten, samt om afsender- og modtagersystemer. Webinaret varer 1 time.

Se webinar via Livestorm

Hent slides på digitalisér.dk

For de myndigheder, som har brug for hjælp til at estimere omstillingsomkostninger til den nye Digital Post-løsning, er der er lavet et beregningsværktøj, som vi gennemgår på dette webinar.

Værktøjet er lavet i kontekst af kommunerne, men andre er også velkomne til at benytte det. I værktøjet indsættes egne nøgletal for fx antal modtager- og afsendersystemer, timepriser på medarbejdere mm. På baggrund af de indtastede oplysninger udregner værktøjet omkostningsestimater på to forskellige omstillingsmodeller:

1.  med høj udnyttelse af funktioner i den nye løsning
2.  med lav udnyttelse af funktioner i den nye løsning

Se webinar via Livestorm

Hent rapporten 'Omkostningsestimering for kommunernes omstilling til Næste generation Digital Post'

Hent beregningsværktøjet

Dette webinar handler om opgavepakke 5 og 6, som berører kontaktstruktur, roller og rettigheder i den nye Digital Post-løsning.

Se webinar via Livestorm

Her kan du se vores informationswebinar for myndigheder.

Webinaret blev afholdt den 8. oktober 2020 og centrerer sig om MeMo og opmærkning i MeMo. Derudover er der erfaringsudveksling fra Digitaliseringsstyrelsen samt Aalborg Odense kommune.

 

Se webinar via Livestorm

Hent præsentation

Webinaret om NemSMS blev afholdt den 12. november 2020 klokken 14-15. 

I webinaret gav vi en kort introduktion til NemSMS som kommunikationskanal, og specificerede forskellen på NemSMS og SMS advisering. Derudover gennemgik vi, hvordan NemSMS fremadrettet skal udformes i MeMo-formatet, samt vendte brugen af NemSMS i overgangsperioden. 

Hent præsentation

Se webinar via Livestorm

Gense afholdte spørgetimer

Spørgetimens hovedtemaer var:

 • Kontakthierarkiet i den nye løsning
 • Omlægning til MeMo-format
 • Brevskabeloner
 • Sikker mail

Kontakthierarkiet i den nye løsning 

Kontakthierarkiet bliver til kontaktpunkter, se opgavepakke 05.

Det er ikke helt identisk hvad der er i et kontakthierarki og kontaktpunkter.

Spørgsmål: Kontakthierarkiet bliver ændret til kontaktpunkter. Betyder dette at der kommer til at mangle nogen informationer fra i dag? Hvilke informationer er obligatoriske at tilføje?

I oktober kommer der et Excel ark som kan bruges til at udfylde en kontaktstruktur. Her er det også muligt at se hvilke informationer, der er obligatoriske at tilføje. Det er også muligt at gøre i administrativ adgang på brugergrænsefladen, men Excel arket er tænkt som en måde at kunne lave en masseimport, hvis man har meget at lave. Andet relevant materiale vil blive præsenteret i opgavepakke 05.

Spørgsmål: Kan vi migrere hele eller dele af nuværende kontakthierarki?

Ja. Vi laver en prøvemigrering i løbet af 2020, som man kan forholde sig til. Den kan eksporteres til excel, hvor man så vil kunne rette i den. Derudover laves en migrering til produktion ca. april 2021 – den kan man vælge blot at kigge igennem og verificere, eller alternativt kan man lave en helt ny kontaktstruktur – eksempelvis med afsæt i excel-arket til formålet.

Spørgsmål: Vil det fremgå hvilke informationer og felter som bliver synlige for borgeren i den kommende kontaktstruktur?

Ja. Vi gør det tydeligt i Administrativ Adgang og Excel arket, hvilke felter, der er synlige hvor.

Omlægning til MeMo-format

Spørgsmål: Hvis vi vælger ikke at omlægge et afsendersystem til MeMo, vil vi så kunne få tilbagesvar ind på en sag, hvis systemet også er modtagersystem?

Ja, men det kræver at man vedligeholder en mapning mellem det gamle kontakthierarki og den nye kontaktstruktur. Det er fordi man ikke kan angive et kontaktpunkt i de gamle formater, og du får dit svar i MeMo, som bruger kontaktpunkter. Læs mere om dette i opgavepakke 05. 

Brevskabeloner

Spørgsmål: Hvornår er det relevant at ændre i brevskabeloner?

Det er relevant, når man er i gang med MeMo. Der kan være behov for at ændre brevskabeloner, hvis man har behov for at få nye data med i forbindelse med opmærkning. Det er dog en dialog man skal have med sin leverandør. Læs mere om redesign af breve i opgavepakke 02.

Sikker mail

Spørgsmål: Hvad sker der med det post vi ellers modtager i e-Boks efter august 2021?

Hvis en virksomhed skriver til en myndighed via e-Boks i dag, kan det være digital post til myndigheden. Det kan dog også være almindelig post, som myndigheden modtager, da virksomheden bare bruger e-Boks til at kommunikere med sine kunder, herunder også myndigheder. Det vil nogle virksomheder også gøre efter august 2021. Der kan derfor være behov for, at man som myndighed opretholder en relation til e-Boks fremadrettet. Konkret betyder det, at hvis man har et modtagersystem sluttet til e-boks, så er det vigtigt, at man ikke uden videre fjerner den relation, hvis man fortsat gerne vil hente den almindelige post, man modtager i E-Boks. 

Se spørgetimen via Livestorm

Dagens hovedtemaer var:

 1. Værktøj til at estimere kommunernes omstillingsomkostninger
 2. Forholdet mellem Digitaliseringsstyrelsen, KOMBIT og Statens IT
 3. Identificering af afsender- og modtagersystemer

Værktøj til at estimere kommunernes omstillingsomkostninger:

Værktøjet kan bruges af alle, men husk at det er lavet ud fra en kommunal vinkel. Man skal bruge estimeringsværktøjet 'to be', altså de systemer man har tænkt sig at omlægge. Hvis der imidlertid er tale om en større arkitektonisk omlægning, kan værktøjet være mindre retvisende. Hent rapporten og beregningsværktøjet

Forholdet mellem Digitaliseringsstyrelsen, KOMBIT og Statens IT:

Vi har et tæt samarbejde med både KOMBIT og Statens IT, men leverandørerne informerer selv myndigheder om deres egne systemer.

Identificering af afsender- og modtagersystemer:

For at identificere afsender- og modtagersystemer, kan man bruge e-Boks administrationsportal. Vi anbefaler ydermere, at man identificerer de medarbejdere i organisationen, som sender digital post i dag, og hører dem hvilke systemer de bruger. Ofte kan dette dog være brevdannende systemer, som har et afsendersystem tilkoblet i baggrunden.

Se spørgetimen via Livestorm

Dagens hovedtemaer var:

 • Budgetter og regninger
 • Adgang til testmiljø
 • MeMo
 • Materiale ID
 • Roller i Administrativ Adgang
 • Afhentning af post

Se spørgetimen via Livestorm

 

 

Dagens hovedtemaer var:

 • Returdata
 • Dybe links
 • Fuldmagter
 • Netværksgrupper
 • Adgang til test-system 
 • Reference system

Returdata 

Mulighederne i NgDP for returdata er mange. Der er for eksempel mulighed for, at opmærke beskederne med sagsnumre der kan hjælpe til at automatisere journaliseringen og fordele returpost. Læse mere om dette i opgavepakken om MeMo

Dybe links

Dybe links bliver oprettet i Administrativ Adgang i forbindelse med at kontaktstrukturen oprettes. De dybe links bliver altså genereret af løsningen, det er derfor ikke muligt at lave sine egne links og uploade dem efterfølgende. 

Fuldmagter

Fuldmagter i Digital Post er alene en læseadgang. Det vil sige, at man ikke kan skrive på vegne af andre.

Netværksgrupper

Vi sætter jer i gruppe af ca. 10 offentlige afsendere og udarbejde materiale, som I kan tage udgangspunkt i. Tilmelding og yderligere information på denne hjemmeside.

Adgang til test-systemet

Der bliver åbner for op adgang til test-systemet for leverandørerne i slutningen af uge 43. Man får adgang til backenden samt Administrativ Adgang hvor man kan sætte kontaktstruktur op og teste. Der er ikke adgang til frontend. Myndighederne for adgang i løbet a november. Læs mere om test-systemet på digitaliser.dk Technical Integration NgDP v1.05 

Reference system i .NETog Java

På nuværende tidspunkt er der udarbejdet referenceimplementeringer for modtagersystemer i Java (alle protokoller), og for REST i .Net. Resterende protokoller til .Net følger primo november. Der leveres også referenceimplementeringer af afsendersystemer i løbet af november og december måned, både for Java og .Net. Læs mere om reference systemer via Referenceimplementeringer og MeMo-lib

 

Se spørgetimen via Livestorm

Dagens hovedtemaer var: 

 • Hvad er definition på post?
 • Valørdato
 • Adgang til testmiljø
 • Økonomi i løsningen
 • Virksomheder og NgDP
 • Testversion af visningsklienten
 • Excel-arket til kontaktpunkter
 • Formater i MeMo

Hvad er definition på post?

Der er to vinkler til at forklare hvad digital post er i dag:
1) meddelelser fra myndigheder, der sendes til borgere og virksomheder, som skal kun-ne se det i e-Boks/borger.dk eller Virk. 2) meddelelser, som sendes til andre myndigheder via Digital Post (dvs. e-Boks i dag). De ser ikke posten i e-Boks, men får den ind hos sig selv. Denne del kan straks være lidt sværere at afdække.

Den med valørdato ovenfor

Valørdato bliver ofte brugt til masseudsendelser fra myndigheder. Med en valørdato kan man aflevere posten på forhånd, og så vælge, at posten skal leveres til modtageren på en specifik dato. Det er dog ikke muligt at vælge specifikt klokkeslæt for leveringen, da forsendelserne enten afvikles i kø, eller køres i perioder med lav belastning.

Adgang til testmiljø

Der er nu adgang til test-systemet for leverandører og myndigheder. I test-miljøet er der adgang til backenden og Administrativ Adgang. Der er dermed muligt at teste sine afsender- og modtagersystemer, og at se hvordan man sætter sin kontaktstruktur op. Hvis man opretter kontaktstruktur i test-miljøet, er det muligt at overføre strukturen til produktionsmiljø. Det er dog myndighedernes egen opgave at flytte den via en ek-sport/import funktion. 

Økonomi i løsningen

På nuværende tidspunkt betaler myndigheder til leverandører af afsendersystem og E-boks. Men den nye løsning frafalder betalingen til E-boks. Myndighederne finansierer NgDP gennem økonomiaftalerne med regeringen (kommuner og regioner) og finanslo-ven (statslige myndigheder), og betaler via reduktion i bloktilskuddet/rammen. Med andre ord får hver myndighed ikke en selvstændig regning for hvert brev, de sender. Denne nye flatrate vil træde i kræft fra go-live i august 2021. 

Virksomheder og NgDP

Som private virksomheder kan man selv bestemme, hvordan man kommunikerer med myndighederne. Der er ikke krav til, at private virksomheder henvender sig via Digital Post.Private virksomheder kan både have afsender- og modtagersystemer. Modtagersystemer anvendes til at hente post ud af løsningen, og hjem til sig selv, i stedet for at med-arbejderne skal læse den på Virk. Afsendersystemer anvendes til at sende digital dost til myndighederne, som et alternativ til at skrive meddelelser fra ”skriv til det offentlige”-funktionen i visningsklienter. Virksomheder kan ikke sende digital post til andre end myndighederne.

Forskel på myndighedspost og virksomhedspost

Med Digital Post kan myndigheder modtage to forskellige slags meddelelser:

 • Meddelelser fra henholdsvis borgere og virksomheder adresseret til myndigheden, fx spørgsmål vedrørende løntilskud og praktik eller affald og genbrugs-ordninger
 • Virksomhedsrelaterede meddelelser adresseret til myndighedens CVR-nr, fx en bilsynsindkaldelse eller oplysninger om en medarbejder.

Testversion af visningsklienten

Et par af piloterne har lige fået adgang til frontend på virk.dk. Vi har desværre ikke et konkret tidspunkt, på hvornår andre myndigheder kan få adgang til Virk.dk. Vi forventer at give adgang til borger.dk i slutningen af Q1 eller starten af Q2. 

Excel-arket til kontaktpunkter

Vi er på trapperne med et excel-ark, som man kan anvende til at importere sin kontakt-struktur til Digital Post-løsningen, i stedet for manuelt at oprette kontaktpunkter enkeltvist i administrativ adgang. 

Formater i MeMo

De fleste gængse formater understøtter vi i MeMo.

Se spørgetimen via Livestorm