Tidsplan

På denne side kan du finde information om myndighedernes overordnede tidsplan i omstillingen til det nye Digital Post.

Tre forskellige forløb

For at sikre det bedst mulige grundlag for myndighedernes implementeringsforløb er den samlede implementeringsindsats opdelt i tre forløb:

  • Et pilotforløb med pilotmyndigheder fra både den kommunale, regionale og statslige sektor, hvor fokus er på at teste og kvalificere de opgaver og det forløb, som skal gennemføres i forbindelse med omlægningen.
  • Et frontløberforløb, som fokuserer på de myndigheder med størst afsendervolumen i forhold til digital post
  • Et myndighedsforløb, som fokuserer på den brede myndighedsgruppe.

Overordnet implementeringsplan

Her er en tidsplan for implementeringsforløbet for myndigheder og leverandører. Forløbene arbejder hen imod en færdig implementering i november 2021.

Klik her for at se en større udgave af tidsplanen

For hovedgruppen af myndigheder starter implementeringsforløbet for alvor i august 2020. Indtil da handler det om at opbygge fundamentet for en succesfuld omstilling. Digitaliseringsstyrelsen understøtter dette ved at afholde informationsmøder og webinarer, samt ved at invitere myndighederne til Digitaliseringsstyrelsens Implementeringsoverblik (DIO). 

Foruden de myndighedsrettede forløb informerer Digitaliseringsstyrelsen løbende leverandører af afsender- og modtagersystemer til Digital Post. Det er dog myndighedernes eget ansvar at koordinere med egne leverandører. 

Læs mere om DIO og processen for udrulning af den nye løsning

Vigtige deadlines

Ultimo november 2021

  • Afsender- og modtagersystemer skal pege på den nye Digital Post-løsning
  • Modtagersystemer skal kunne modtage i MeMo-format

Ultimo november 2023

  • Alle afsendersystemer skal være omlagt til at sende digital post i MeMo-format.

Lære mere om den to-årige overgangsperiode for meddelelsesformater og integrationsmønstre

Læs mere om minimumskrav ved go live

Læs mere om MeMo-formatet