Overgangsperiode

Når Næste generation Digital Post går i luften den 21. marts 2022 efterfølges det af en to-årig overgangsperiode for integrationsmønstre og meddelelsesformater. Her kan du læse mere om, hvad overgangsperioden betyder for dig som myndighed eller it-leverandør.

Overgangsperioden betyder ikke, at du kan fortsætte med at sende til e-Boks

Det offentliges aftale med e-Boks ophører når Næste generation Digital Post lanceres den 21. marts 2022. Du vil derfor ikke kunne sende digital post med retsvirkning fra den 21. marts, medmindre du tilslutter dine systemer til den nye Digital Post-løsning.

Overgangsperioden betyder i stedet, at vi understøtter, at afsendersystemer kan anvende de integrationsmønstre og meddelelsesformater, som kendes fra e-Boks. Det gør, at man i samarbejde med sin leverandør kan prioritere, om man vil lave hele ændringen til sine systemer nu, eller om man vil lave en lille ændring til en start, for bare at blive klar til go-live den 21. marts, og derefter lave den fulde omlægning.

Det skal du gøre

Du kan klare dig med en relativt lille ændring til en start via vores legacysnitflader, men uanset hvad skal du til den 21. marts 2022 integrere dine systemer til den nye Digital Post-løsning, og sørge for at dine modtagersystemer kan håndtere det nye MeMo-format. Medmindre du som myndighed bygger din løsning selv, kan din leverandør hjælpe dig med at løse begge opgaver.

Kort om Digital Post

Digital Post er et særligt begreb, som er fastsat i lov om Digital Post fra offentlige afsendere. Digital Post kan kun sendes til Digital Post-løsningen. Denne findes der kun én af. Indtil den 21. marts 2022 hedder denne løsning e-Boks, men derefter skifter det til den nye Digital Post-løsning, også kaldet Næste generation Digital Post.

Læs mere om lov og bekendtgørelser om Digital Post