Udrulningsforløb

Det nye Digital Post medfører, at mere end 500 myndigheder står over for en omlægning, som kræver en større eller mindre indsats afhængig af den enkelte myndigheds kompleksitet og valg.

Introduktionsvideo

Få præsenteret de forskellige implementeringsforløb, opgavepakkerne og opgavestyringsværktøjet i denne korte video. Nedenfor kan du læse mere om de enkelte elementer.

 

Tre forskellige forløb

For at sikre det bedst mulige grundlag for myndigheders implementeringsforløb er den samlede implementeringsindsats opdelt i tre forløb:

  • Et pilotforløb med pilotmyndigheder fra både den kommunale, regionale og statslige sektor, hvor fokus er på at teste og kvalificere de opgaver og det forløb, som skal gennemføres i forbindelse med omlægningen
  • Et frontløberforløb, som fokuserer på de myndigheder med størst afsendervolumen i forhold til digital post
  • Et myndighedsforløb, som fokuserer på den brede myndighedsgruppe

Myndighederne er ansvarlige for egen omlægning til det nye Digital Post. Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for at etablere grundlaget for overgangen og understøttelse af implementeringsprocessen hos myndighederne. Dette gøres dels gennem en række materialer og værktøjer, som stilles til rådighed for myndigheder samt gennem en række møder med præsentation af de enkelte opgaver og mulighed for drøftelse af disse.

Læs mere om tidsplanen for de forskellige forløb

Opgavepakker

Opgaverne, som myndighederne skal gennemføre i løbet af implementeringsforløbet, beskrives i en række opgavepakker, som er samlet i et digitalt opgavestyringsværktøj. Det samlede implementeringsforløb for myndigheden er struktureret i tidsplanen for implementering, som understøtter, at alle de nødvendige afklaringer og opgaver håndteres rettidigt i forhold til go live for den nye Digital Post-løsning.

Opgavepakkerne distribueres løbende fra maj 2020 via opgavestyringsværktøjet og er fordelt i fire overordnede kategorier:

  • Data og system
  • Organisatorisk forankring
  • Kommunikation 
  • Uddannelse og support 

Digitaliseringsstyrelsen sørger løbende i implementeringsforløbet for at indkalde til møder, hvor den nye løsning og enkelte opgaver i forbindelse med overgang til denne kan drøftes med Digitaliseringsstyrelsen og andre myndigheder, som ligeledes arbejder på overgangen.

Læs mere om opgavepakkerne og hent dem her

Opgavestyringsværktøj

For at understøtte myndighedernes omstilling til den nye Digital Post-løsning udstiller Digitaliseringsstyrelsen et opgavestyringsværktøj for myndighederne. Det kalder vi 'Digitaliseringsstyrelsens Implementeringsoverblik', forkortet 'DIO'. 

Værktøjet anvendes til at give den enkelte myndighed et overblik over egne opgaver relateret til omstillingen, som beskrevet i vores opgavepakker. Herudover er det en direkte kommunikationskanal fra den enkelte myndighed til Digitaliseringsstyrelsens implementeringsteam.

I værktøjet er opgaverne struktureret efter en tidsplan, hvor vi har angivet deadlines, som I bør overholde for at nå i mål med omstillingen. Når I påbegynder eller afslutter en opgave, skal I derfor markere det i systemet. Det giver os mulighed for at få et overblik over, om de mere end 500 myndigheder, der anvender Digital Post, er på rette spor i forhold til omstillingen.

Opgavestyringsværktøjet er næsten identisk med systemet KLIK, som i dag anvendes af KOMBIT i forbindelse med udrulning af systemer til kommunerne.

Vejledninger til systemet bliver gjort tilgængelige her på siden samt i selve værktøjet, forud for at I får adgang.

Opgavestyringsværktøjet er tilgængeligt nu, og hvis I ikke har fået indmeldt en kontaktperson fra jeres organisation til systemet, kan I gøre det herunder. 

Indmeld en kontaktperson

Læs mere og se en video om hvordan I bruger Digitaliseringsstyrelsens Implementeringsoverblik (DIO)