For virksomheder og foreninger

Overgangen til det nye Digital Post sker automatisk. Men henter din virksomhed posten ned i egne systemer eller har I givet andre adgang til enkelte mapper i jeres postkasse, skal I være opmærksomme på, at I har en omstillingsopgave.

Hvad skal jeres virksomhed gøre?

Langt de fleste virksomheder vil ikke skulle foretage sig noget nyt. De vil forsat kunne tilgå virksomhedens digitale post fra det offentlige på Virk og i Digital Post-appen eller på e-Boks eller mit.dk.

For virksomheder, der henter posten hjem i egne it-systemer, ligger der en opgave i forbindelse med at lave en ny systemintegration til den nye Digital Post-løsning. 

For virksomheder der har givet medarbejdere eller eksterne adgang til enkelte mapper, ligger der en opgave i forbindelse med at tildele nye rettigheder til virksomhedens digitale postkasse. Dette vil være muligt at gøre fra primo november. Virksomheder der skal redigere deres rettigheder vil blive underrettet herom.

Læs mere om virksomheders omstillingsopgave på Virk

Digitaliseringsstyrelsen udarbejder også informationsmaterialer til virksomheder om det nye Digital Post på baggrund af input fra virksomheder og i samarbejde med Erhvervsstyrelsen – ligesom Digitaliseringsstyrelsen planlægger løbende at inddrage relevante erhvervs- og brancheorganisationer.