For virksomheder og foreninger

Den nye Digital Post-løsning kommer i høj grad til at minde om den nuværende løsning og vil samtidig indeholde nye, forbedrede funktioner. Ligesom i dag vil du kunne logge ind på Virk og læse din digitale post.

Nye forbedrede funktioner

Den nye Digital Post-løsning vil give et bedre overblik over din virksomheds post. Det betyder, at det bliver nemmere at se, hvem posten er fra og til, hvad den handler om, og om der er vigtige frister, som skal overholdes.

Rettighedsstyring samles ét sted

I dag ligger rettighedsstyring i e-Boks. Fremover samles rettighedsstyring til Digital Post med den fællesoffentlige rettighedsstyring i NemLog-In Brugeradministration på Virk, som i dag også anvendes til fx:

  • NemRefusion
  • Barsel
  • Feriekonto
  • Efteruddannelse

Dermed bliver det lettere at have overblik over rettigheder til ansatte eller eksterne samarbejdspartnere fx virksomhedens revisor.

Hvad skal din virksomhed gøre?

Langt de fleste virksomheder vil ikke skulle foretage sig noget nyt. De vil forsat kunne tilgå virksomhedens digitale post på Virk.

For virksomheder, der henter posten hjem i egne it-systemer, ligger der en omstillingsopgave i forbindelse med overgangen til den nye Digital Post-løsning. Derfor tager Digitaliseringsstyrelsen direkte kontakt til virksomheder med afhentningssystemer i løbet af efteråret 2020.

Digitaliseringsstyrelsen udarbejder også informationsmaterialer til virksomheder om det nye Digital Post på baggrund af input fra virksomheder og i samarbejde med Erhvervsstyrelsen – ligesom Digitaliseringsstyrelsen planlægger løbende at inddrage relevante erhvervs- og brancheorganisationer.