For virksomheder og foreninger

Overgangen til det nye Digital Post sker automatisk. Men henter din virksomhed posten ned i egne systemer, skal I være opmærksomme på, at I har en omstillingsopgave.

Nye forbedrede funktioner

Det nye Digital Post vil give et bedre overblik over din virksomheds post. Det betyder, at det bliver nemmere at se, hvem posten er fra og til, hvad den handler om, og om der er vigtige frister, som skal overholdes.

Hvad skal din virksomhed gøre?

Langt de fleste virksomheder vil ikke skulle foretage sig noget nyt. De vil forsat kunne tilgå virksomhedens digitale post fra det offentlige på Virk.

For virksomheder, der henter posten hjem i egne it-systemer, ligger der en omstillingsopgave i forbindelse med overgangen til det nye Digital Post. Du kan læse mere om omstillingsopgaven for virksomheder med afhentningssystemer på Virk.

Læs mere om virksomheders omstillingsopgave på Virk

Digitaliseringsstyrelsen udarbejder også informationsmaterialer til virksomheder om det nye Digital Post på baggrund af input fra virksomheder og i samarbejde med Erhvervsstyrelsen – ligesom Digitaliseringsstyrelsen planlægger løbende at inddrage relevante erhvervs- og brancheorganisationer.