Hensyn til særlige grupper

Det nye Digital Post skal være nemt og sikkert at bruge for alle.

Digitaliseringsstyrelsen har fokus på at inkludere alle borgere – også it-udfordrede borgere, der har brug for særlig kommunikation og hjælp.

Det gælder også i forbindelse med udviklingen af den nye Digital Post-løsning, da det er vigtigt, at løsningen er tilgængelig for alle.

Det nye Digital Post kommer til at leve op til kravene om webtilgængelighed, og reglerne for fritagelse vil være de samme som i dag. Hvis du er fritaget Digital Post i dag, vil du også automatisk være det fremover.

Forbedringer i det nye Digital Post kommer alle til gode

Det nye Digital Post indeholder en række forbedringer, der gør det muligt at få bedre overblik over sin post, da det bliver nemmere at se, hvem posten er fra, hvad den handler om, og om der er vigtige frister i den post, du modtager.

Netværk for digital inklusion inddrages også i udviklingen af det nye Digital Post.

Læs mere om Netværk for digital inklusion