Fritagelse fra Digital Post

Både borgere og virksomheder kan anmode om fritagelse fra Digital Post ved personligt fremmøde i kommunens lokale borgerservice.

Alle borgere over 15 år har siden 1. november 2014 været forpligtet til at have en digital postkasse tilknyttet CPR-nummeret, hvor de kan modtage post fra offentlige myndigheder via Digital Post-løsningen.

Siden 1. november 2013 har alle juridiske enheder med et CVR-nummer været forpligtet til at have en digital postkasse. Der er typisk tale om virksomheder, men det kan også være foreninger og organisationer.

Med andre ord skal alle, der kan, modtage Digital Post fra offentlige myndigheder, fx en kommune. De, der har svært ved det, kan få hjælp, imens de, der ikke kan, har mulighed for at blive fritaget. Det gælder borgere såvel som virksomheder.

Fritagelse af borgere og virksomheder

Borgere kan anmode om fritagelse ved personligt fremmøde i den kommune, de bor i. Hvis en borger lever op til et af fritagelseskriterierne og ønsker at blive fritaget, er udgangspunktet, at borgeren møder op personligt hos borgerservice og afgiver erklæring herom. For en person, der ikke selv kan afgive erklæring, vil det være muligt, at en pårørende eller plejepersonale kan afgive erklæringen.

Læs mere om fritagelse for borgere på borger.dk

En virksomhed betegnes her som alle juridiske enheder med et CVR-nummer. Ved særlige omstændigheder er det også muligt at blive fritaget, hvis der er tale om en virksomhed.

Læs mere om fritagelse for virksomheder