Fritagelse fra Digital Post

Både borgere og virksomheder kan anmode om fritagelse fra Digital Post ved personligt fremmøde i kommunens lokale borgerservice.

Alle borgere over 15 år har siden 1. november 2014 været forpligtet til at have en digital postkasse tilknyttet CPR-nummeret, hvor de kan modtage post fra offentlige myndigheder via Digital Post-løsningen.

Siden 1. november 2013 har alle juridiske enheder med et CVR-nummer været forpligtet til at have en digital postkasse. Der er typisk tale om virksomheder, men det kan også være foreninger og organisationer.

Med andre ord skal alle, der kan, modtage Digital Post fra offentlige myndigheder, fx en kommune. De, der har svært ved det, kan få hjælp, imens de, der ikke kan, har mulighed for at blive fritaget. Det gælder borgere såvel som virksomheder.