Hvad er Digital Post?

Digital Post er de offentlige myndigheders fælles it-løsning, der gør det muligt at kommunikere sikkert med borgere, virksomheder og andre myndigheder.

Digital Post bruges til at sende digital post sikkert mellem offentlige myndigheder, (fx kommunale, regionale og statslige myndigheder) og borgere og virksomheder.

På samme måde som telefonnettet, vejene og togene binder os sammen på tværs af landet, sikrer Digital Post den gode forbindelse mellem myndigheder og borgere, så man nemt og fleksibelt kan kommunikere med hinanden, uanset tid og sted.

Billedet viser at myndigheder sender post til borgere, virksomheder og andre myndigheder gennem Digital Post-løsningen

Klik her for at se billedet i en større version

Hvorfor bruger offentlige myndigheder Digital Post?

Post fra offentlige myndigheder indeholder typisk personfølsomme oplysninger, som skal sendes via en sikker kanal. Det kan fx være en indkaldelse fra sygehuset, svar på pladsansøgning til en institution fra din kommune eller information om dine personlige skattesager fra Skatteforvaltningen. Derfor bruges Digital Post for at garantere, at borgere og virksomheders post til og fra offentlige myndigheder sendes og opbevares på den mest sikre måde.

Hvem skal læse digital post?

Borgere over 15 år og virksomheder er forpligtet til at læse og reagere på post fra offentlige myndigheder. Det gælder såvel fysiske breve som post sendt via Digital Post. Derfor er det vigtigt, at man som borger eller virksomhed læser sin digitale post, fordi det fx er her, man får indkaldelser til hospitalet eller får påmindelser, når ens bil skal synes.

I dag anvendes Digital Post af 4,5 mio. borgere og af alle danske virksomheder.

Se denne video på YouTube om, hvorfor det er vigtigt, du læser din digitale post

Hvem laver it-løsningen bag Digital Post?

I dag leverer e-Boks A/S it-løsningen til Digital Post, og ultimo november 2021 skifter den offentlige sektor leverandør til Netcompany A/S.

Læs mere om hvorfor der kommer en ny løsning