Hvilke forbedringer er der i den nye løsning?

Det nye Digital Post rummer en række forbedringer og nye funktionaliteter.

Som borger eller virksomhed vil du opleve, at din indbakke på borger.dk eller Virk bliver opdateret og forbedret, når den nye løsning går i luften ultimo november 2021. Det sker helt af sig selv.

Forbedringer for borgere og virksomheder

Med den nye løsning bliver det muligt at få et bedre overblik over din post, da det bliver nemmere at se, hvem posten er fra, hvad den handler om, og om der er vigtige frister eller krav, du skal reagere på.

Fx vil ’Bispebjerg Hospital’ kunne være afsenderen på en hospitalsindkaldelse frem for ’Region Hovedstaden’, ligesom ’Københavns Byret’ kan være afsender frem for ’Danmarks Domstole’.

Som borger og virksomhed bliver det fremover lettere at sende digital post til offentlige myndigheder.

Når du skriver til en offentlig myndighed, kan du på let vis fremsøge modtageren og emnet, fordi man løbende får forslag til mulige modtagere og emner.

Derudover kan man også finde den rette modtager ved at klikke sig igennem en emnebaseret struktur med korte informationstekster.

I dag er de enkelte beskeder ikke koblet til hinanden, når du læser posten på borger.dk eller Virk.

I den nye løsning bliver det muligt at se hele korrespondancen mellem modtager og afsender, som i en almindelig mailkorrespondance.

I dag kan det være uoverskueligt at få læst alle bilag.

I det nye Digital Post bliver antallet af bilag fremhævet i indbakken, og det vil være nemmere at læse alle bilag ud i et.

I forbindelse med lanceringen af det nye Digital Post udvikles nye apps på vegne af borger.dk og Virk, hvor man kan tilgå sin post fra offentlige myndigheder. Det betyder, at du fremover kan læse digital post på mobil og tablet, uanset om det drejer sig om post til dig eller din virksomhed. De kan downloades fra sensommeren 2021.