Hvorfor kommer der en ny løsning?

For at kunne blive ved med at stille den samme gode offentlige service til rådighed har it-løsningen bag Digital Post været i udbud. Derfor er Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med kommuner og regioner nu i gang med at udvikle en ny Digital Post-løsning, som tages i brug ultimo november 2021.

Digital Post bruges til at sende digital post sikkert mellem de offentlige myndigheder (fx kommunale, regionale og statslige myndigheder) og borgere og virksomheder.

På samme måde som telefonnettet, vejene og togene binder os sammen på tværs af landet, sikrer Digital Post den gode forbindelse mellem myndigheder og borgere, så man nemt og fleksibelt kan kommunikere med offentlige myndigheder, uanset tid og sted.

Derfor er det vigtigt løbende at holde Digital Post-løsningen ved lige og sikre, at den følger med tiden. Det gør Digitaliseringsstyrelsen ved at udvikle en ny Digital Post-løsning.

 

Fokus for den nye Digital Post-løsning

Fokus for den nye Digital Post-løsning er at:

  • Udvikle en enkel og tidssvarende løsning 
  • Styrke sammenhængen til andre offentlige løsninger
  • Styrke brugervenligheden for borgere og virksomheder 
  • Tilbyde en mere enkel administration af løsningen 

Større sammenhæng mellem offentlige it-løsninger

Den offentlige sektor kommer til at få et øget ejerskab til den nye Digital Post-løsning, hvilket giver en større fleksibilitet til at kunne tilpasse løsningen til fremtidige behov og sikre en bedre sammenhæng til andre offentlige it-løsninger.

Det giver blandt andet mulighed for løbende at tilføje nye funktionaliteter og skabe endnu bedre sammenhæng mellem den digitale post og forskellige selvbetjeningsløsninger, som du finder på borger.dk og Virk. Det betyder, at du som bruger løbende vil opleve, at Digital Post-løsningen bliver forbedret, og at sikkerheden fortsat prioriteres højt.

Et forbedret Digital Post

Det overordnede mål er, at de mange borgere og virksomheder, der i dag anvender Digital Post, vil opleve en forbedret, sammenhængende og lettilgængelig løsning, hvor brugervenligheden er i top. Ønsket er, at der for den almindelige bruger ikke vil ske store ændringer i måden, du bruger Digital Post på, men at servicen og mulighederne bliver bedre og flere.

Det nye Digital Post

Et lovkrav at konkurrenceudsætte

I dag drives it-løsningen bag det nuværende Digital Post af e-Boks A/S. På baggrund af et udbud er Netcompany A/S valgt som leverandør til at udvikle en ny it-løsning. Ifølge lovgivningen skal offentlige it-løsninger løbende i udbud, så konkurrencen fortsat sikres. Netcompany A/S vandt udbuddet, da de afgav tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

En tidssvarende it-løsning

Med udbuddet er sikret en tidssvarende it-løsning, der er forenklet i sin opbygning og løbende kan tilpasses fremtidige behov. Som med al anden it er løbende opdateringer og vedligeholdelse nødvendig, så løsningen kan håndtere den stigende mængde digital post, der sendes, og de stigende forventninger til sikkerhed og brugervenlighed.

Trygt for borgere og virksomheder

Digital Post blev obligatorisk for virksomheder i 2013 og for borgere i 2014. Siden har det været lovpligtigt at modtage offentlig post digitalt, medmindre du som borger er blevet fritaget. Digital Post er en sikker måde at kommunikere mellem myndigheder og borgere, og du kan som borger og virksomhed trygt læse din digitale post fra offentlige myndigheder, uanset hvor du befinder dig. Sådan skal det også være fremover.

Stort fokus på brugervenlighed

Der er i udviklingen af det nye Digital Post et stort fokus på brugervenlighed og tilgængelighed. Løsningen bliver testet grundigt, og en bred gruppe af borgere og virksomheder inddrages, så der sikres en høj brugervenlighed .