OIOUBL-dokumenter

OIOUBL er en dansk tilpasning af den internationale e-handelsstandard UBL 2.0. fra standardiseringsorganet OASIS.

OIOUBL indeholder 15 forretningsdokumenter, herunder faktura og en række ordre- og katalogdokumenter.

De offentlige myndigheder skal som kunde kunne modtage dokumenterne faktura, kreditnota og rykker samt kunne sende en Forretningskvittering (Application Respons). Derudover skal offentlige myndigheder kunne modtage en UTS-forsyningssektorspecifikation. En UTS sendes som bilag til en faktura, og fungerer som et selvstændigt dokument.

Leverandører til de offentlige myndigheder kan vælge at understøtte alle fire, men er kun forpligtet til at sende faktura og kreditnota.

Digitaliseringsstyrelsen overvåger løbende leverandørernes modenhed på området, og vil, når det skønnes forsvarligt, udvide kravet til leverandørerne til også at omfatte afsendelse af rykkere og modtagelse af forretningskvitteringer.

Få en teknisk beskrivelse af OIOUBL-standarden på oioubl.info