UTS-formatet til forsyningssektorregninger

NemHandel omfatter et OIOUBL-dokument til brug ved fremsendelse af forsyningssektorregninger.

OIOUBL ForsyningsSpecifikation (UTS) er et supplement til en OIOUBL-faktura eller Kreditnota og sendes som et selvstændigt OIOUBL-dokument.

UTS er opbygget til at opfylde de formelle krav til en gyldig forsyningsfaktura for brug både i Danmark og udlandet.

UTS bygger på erfaringerne med den tidligere OIOXML FSV specifikation, og udgør en erstatning for denne. Det nye dokument skal bruges af forsyningssektoren og deres offentlige kunder sammen med OIOUBL.

UTS-specifikationen med tilhørende validering og eksempler finder du på Digitaliser.dk