Oversigt over nemhandelsprofiler

Liste over NemHandelsprofiler i OIOUBL.

NemHandelsprofilerne understøtter både de meget avancerede e-handelsprocesser og de meget simple. For at få den mest optimale salgs- og indkøbsproces er det vigtigt, at man vurderer, hvilke profiler man ønsker at benytte sig af. Jo større grad af automatisering man ønsker og des mere avancerede indkøb, man forventer at understøtte, des mere avancerede profiler skal der bruges.

Husk at spørge din it-leverandør, hvilke NemHandelsprofiler dine it-systemer kan understøtte, inden du registrer dig i NemHandelsregistret.

Profilerne er navngivet med udgangspunkt i de engelske navne for NemHandelsdokumenterne (faktura=billing, Ordre=Order, Katalog=catalogue osv.).

Man skal for hver profil angive om, man er leverandør eller kunde, dvs. om man understøtter en given profil til at sende eller modtage eller begge dele.

Simple NemHandelsprofiler

Der findes fem simple NemHandelsprofiler (også kaldet minimumsprofiler), som det forventes, at de fleste virksomheder understøtter, hvis de bruger NemHandel til at udveksle kataloger, ordrer og fakturaer med offentlige myndigheder:

Simpel faktureringsproces: Profilen BillingSimple (BilSim)

Den består af dokumenterne: Faktura, Kreditnota, Rykker og Kvittering.

Simpel ordre- til fakturaproces: Profilen OrdSimR-BilSim

Den består af dokumenterne Ordre, Simpel Ordrebekræftelse, Faktura, Kreditnota, Rykker og Kvittering

Basal katalogudveksling: Profilen CatBas

Den består af dokumenterne: Katalog, Katalogsletning og Kvittering

Katalogudveksling med forespørgsel: Profilen CatSim

Den består af dokumenterne: Katalogforespørgsel, Katalog, Katalogsletning og Kvittering. Profilen understøttes kun af de offentlige myndigheder, hvis deres leverandører efterspørger den.

Basal faktureringsproces: BillingBasic (NES Profile 5 BillingBasic)

Den består af dokumenterne: Faktura og Kreditnota. Det er den profil, som kommer tættest på OIOXML elektronisk regning, og den profil der skal bruges, hvis den offentlige myndighed, som skal modtage dokumenterne, ikke understøtter OIOUBL.

Avancerede NemHandelsprofiler

De profiler i NemHandel, som understøtter de mere avancerede forretningsprocesser, er:

Kontoudtog: Profilen PayBas

Den består af dokumenterne: Kontoudtog og Kvittering

Avanceret ordre til fakturaproces: Profilen OrdAdv-BilSim

Den består af dokumenterne: Ordre, Simpel Ordrebekræftelse, Ordrebekræftelse, Ordreændring og Ordreannullering, samt Faktura, Kreditnota, Rykker og Kvittering

Sælgerinitieret ordre til fakturaproces: Profilen OrdSel-BilSim

Den består af dokumenterne: Simpel Ordrebekræftelse, Ordrebekræftelse, Ordreændring og Ordreannullering, samt Faktura, Kreditnota, Rykker og Kvittering

Katalogudveksling og opdatering: Profilen CatExt

Den består af dokumenterne: Katalog, Opdatering af katalogelement, Opdatering af katalogpriser, Katalogsletning og Kvittering.

Avanceret katalogforespørgsel, udveksling og opdatering: profilen CatAdv

Den består af dokumenterne: Katalogforespørgsel, Katalog, Opdatering af katalogelement, Opdatering af katalogpriser, Katalogsletning og Kvittering.

Profiler med positive kvitteringer

Alle profiler indeholder mulighed for at sende kvitteringer for de modtagne dokumenter. Profilerne er som udgangspunkt lavet sådan, at der kun sendes kvitteringer, hvis der er noget galt med et tidligere fremsendt dokument, f.eks. forkert beløb i en faktura.

Der er i NemHandel også mulighed for at udvide alle profiler med brug af positive forretningskvitteringer. Hvis både afsender og modtager understøtter det, kan afsender angive, at han ønsker en positiv kvittering for den forretningsmæssige behandling af et fremsendt dokument. Det angives med et ”R” i navnet på profilen.

Læs mere om den tekniske implementering af profiler i it-systemerne på OIOUBL.info