Europæisk samarbejde om elektronisk samhandel

Digitaliseringsstyrelsen deltager i en række forskellige internationale standardiseringsinitiativer om e-handel. Du kan læse mere om initiativerne her.

Digitaliseringen af den offentlige sektor, herunder e-handel, har gjort store fremskridt de seneste år. Det er dog langt fra alle digitale løsninger og infrastrukturer, der kan samarbejde på tværs af EU. Der er derfor iværksat flere projekter, der arbejder med standardisering inden for elektronisk handel i EU. Projekterne skal blandt andet sikre en større effektivitet og styrke konkurrenceevnen, når der handles på tværs af EU.

Projektet PEPPOL er den europæiske pendant til NemHandel. PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line) er et pilotprojekt, der har arbejdet med at gøre de offentlige myndigheder i EU bedre til at håndtere offentlige indkøb elektronisk. PEPPOL-projektet sluttede i august 2012, men bliver videreført i non-profit organisationen OpenPEPPOL.

Digitaliseringsstyrelsen har haft fokus på ordre- og fakturaudveksling samt en fælles infrastruktur i PEPPOL-arbejdet. Derigennem har vi sikret standarderne og infrastrukturen fra NemHandel, så virksomheder lettere kan konvertere deres NemHandelsløsning til PEPPOL.

Læs mere om OpenPEPPOL

Digitaliseringsstyrelsen deltager også i udvalgte tekniske komiteer under CEN (den europæiske standardiseringskomité) på området. Det drejer sig om TC 434 omkring en europæiske norm for e-invoice og TC 440 om standarder for e-Indkøb herunder også udbudsprocessen.

Derudover er Digitaliseringsstyrelsen med i et nordisk netværk omkring standarder og infrastruktur for e-indkøb, kaldet NES, hvor vi arbejder sammen om at sikre os indflydelse på og påvirke de europæiske aktiviteter i CEN og PEPPOL.