Nyheder

Digitaliseringsstyrelsen deltager i det fælleseuropæiske PEPPOL-projekt, som gennemgår en hurtig udvikling på en række initiativer. Her kan du læse mere om udvalgte nyheder.

Review af Dansk CIUS - Release Candidate 1

CIUS står for Core Invoice Usage Specification og er med til at sikre implementeringen af den nye e-faktura standard (EN) fra CEN i Danmark i forbindelse med EU direktiv om elektronisk fakturering. Den danske CIUS bygger videre på PEPPOL CIUS og gøre det muligt at tilføje data elemeter, som er nødvendige i Danmark.

Release Candidate 1 af den danske CIUS er under review og der ønskes kommentarer fra relevante aktører. Der er samlet en pakke på engelsk, hvor der indgår danske CIUS krav, eksempelfiler, HTML-styling, konverteringer, og schematron.

Alle kommentarer bedes sendes til . Bemærk der er to forskellige deadlines for BIS-standard og de resterende filer. CIUS pakken kan hentes her, hvor man også kan læse nærmere om indholdet.

Review af BIS 3.0 dokumenter

Udvikling af den semantiske datamodel til elektroniske regninger i PEPPOL er udviklet til en Business Interoperability Specification (BIS3) i henhold til standard for elektronisk fakturering fra CEN. BIS3 indeholder en række specifikationer for anvendelsen af elektroniske regninger i henhold til CEN standard (EN), specificeret gennem vejledning og dokumentation tilhørende BIS3-specifikationen. Disse specifikationer sikrer fælleseuropæisk interoperabilitet for elektroniske fakturaer.

OpenPEPPOL har igangsat Review af BIS 3.0 dokumenterne: PEPPOL BIS, stylesheet, migrationplan, PEPPOL validation, og mapping CII-UBL.

Digitaliseringsstyrelsen opfordrer relevante aktører til at deltage i review af dokumenterne og fremsende bemærkninger til . Bemærk at kommentarer til dokumenterne skal være i overensstemmelse med kriterier, der kan læses her, hvor man også kan læse mere om dokumenterne.

Der gøres opmærksom på, at dokumenterne stylesheet og mapping CII-UBL har egne frister for bemærkninger. Disse er udviklet af Digitaliseringsstyrelsen og ligger også i ressourcen Dansk CIUS pakke - Release Candidate 1.

Læs mere om Dansk CIUS pakke - Release Candidate 1 på digitaliser.dk