OpenPEPPOL

OpenPEPPOL er en videreførelse af arbejdet fra pilotprojektet PEPPOL - som med succes sluttede i august 2012.

OpenPEPPOL er etableret som en international non-profit organisation under belgisk lov, og begyndte sit officielle virke den 1. september 2012.

Organisationen består af offentlige og private medlemmer, som skal fremme implementeringen af specifikationer og komponenter fra PEPPOL-projektet. OpenPEPPOL arbejder således med at udbrede de standardiserede elektroniske handelsprocesser i EU.

OpenPEPPOL vil gøre det nemmere for virksomheder og offentlige indkøbere at håndtere handelsprocessen elektronisk på tværs af de europæiske lande, og dermed øge konkurrencen om offentlige kontrakter. Den offentlige sektor kan herved yde bedre tjenester og skabe mere værdi for skatteborgernes penge.

Det vil også være muligt for virksomheder at bruge komponenter og infrastrukturer fra PEPPOL, når de handler med hinanden i og uden for Europa.

Digitaliseringsstyrelsen er PEPPOL Authority i Danmark, og faciliterer tilslutning af serviceudbydere til netværket i OpenPeppol. Herunder varetager vi også aftaleforhold for serviceudbydere samt udstedelse af OpenPEPPOL-certifikater.

Læs mere om PEPPOL på PEPPOLs hjemmeside

Læs mere i om PEPPOL i PEPPOL-gruppen på digitaliser.dk

NemHandel og OpenPEPPOL

Som led i implementeringen i dansk lovgivning af det europæiske e-fakturadirektiv, vil NemHandel og PEPPOL over de kommende år blive integreret, således at det bliver muligt at køre de to infrastrukturer parallelt og på længere sigt udfase NemHandel.

Læs om det europæiske e-fakturadirektiv

Læs mere om strategien herfor på digitaliser.dk