Peppol

PEPPOL er et paneuropæisk pilotprojekt om elektronisk indkøb i det offentlige.

Pilotprojektet PEPPOL har arbejdet på at gøre de offentlige instanser i EU bedre til at håndtere indkøb elektronisk, samt at sikre en teknologisk udvikling på højde med den private sektor. Målet er, at alle private virksomheder fremover skal kunne ordne sine indkøb elektronisk med alle EU-institutioner.

Arbejdet forløb i tre faser over fire år frem til d. 31. august 2012, og 20 medlemslande deltog i pilotprojektets referencegruppe.

Digitaliseringsstyrelsen var blandt hovedaktørerne i den danske deltagelse i PEPPOL, som fokuserede på ordre- og fakturaudveksling, samt en fælles europæisk internetbaseret infrastruktur. Den danske deltagelse var organiseret i et konsortium med både private og offentlige virksomheder.

Både i EU-regi og i de forskellige medlemslande findes lignende initiativer, og det har derfor været et vigtigt element i PEPPOL-arbejdet at styrke samarbejdet og koordineringen mellem disse grupper.

Det tidligere IT- og Telestyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen har haft en markant rolle og ansvar på udviklingen af infrastrukturen og faktureringsdelen i PEPPOL. Dette har sikret det gode arbejde fra NemHandel med blandt andet OIOUBL og erfaringer fra kernekomponenterne i NemHandel infrastrukturen.

Læs mere om PEPPOL på Digitaliser.dk

Arbejdet fra pilotprojektet PEPPOL bliver videreført i non-profit organisationen OpenPEPPOL.

Læs mere om OpenPEPPOL