Certifikatpolitikker

Offentlige Certifikater til Elektronisk Service (OCES) er en fælles offentlig standard for de certifikater, der er en af hjørnestenene i infrastrukturen til digital signatur. OCES er udarbejdet for at sikre enkel og sikker kommunikation for brugerne og for de offentlige systemer.

Beskyttelse af personoplysninger

Med OCES-certifikatet er der skabt den nødvendige garanti for, at alle almindelige transaktioner mellem myndighed og borgere kan foregå tilstrækkelig sikkert. Det vil sige, at de kommunikerende parter både kan være sikre på hinandens identitet og på, at deres meddelelser ikke ændres, uden at det efterfølgende kan konstateres. Hvis meddelelserne krypteres, kan parterne være sikre på, at meddelelserne ikke læses af uvedkommende undervejs. Dermed lever certifikatet også op til Persondatalovens krav om beskyttelse af personoplysninger, når disse blot overføres mellem to parter i krypteret form.

Læs mere om Persondataloven på datatilsynet.dk

Certifikatpolitikker

Certifikatpolitikkerne udgør en fælles offentlig standard, der regulerer udstedelsen og anvendelsen af den digitale OCES signatur. De beskriver de retningslinjer, der gælder for udstedelsen af certifikater. Certifikatpolitikkerne bestemmer bl.a. sikkerhedsniveauet for en digital signatur ved at fastsætte krav til nøgleinfrastrukturen.

Hovedprincip for OCES

Offentlige myndigheder skal som udgangspunkt basere deres digitale forvaltning på anvendelsen af OCES-standarden i forbindelse med implementering af selvbetjeningsløsninger, der kræver identifikation og autenticitet.

Senest er dette blevet understreget med eDag3-initiativet, hvor der er aftalt et mål om, at alle offentlige myndigheder pr. 1. november 2010 alene skal anvende NemLog-in med NemID til borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse, hvor der er behov for sikker identifikation.

OCES-standarden er fastlagt i fire OCES-certifikatpolitikker, som administreres og reguleres af Digitaliseringsstyrelsen. Certifikatpolitikkerne, der har været i offentlig høring, definerer således et standardiseret og offentligt kontrolleret sikkerhedsniveau for udstedelse og anvendelse af den digitale signatur.

Primært virkefelt for OCES

Det primære anvendelsesområde for signaturer under OCES-standarden er kommunikationen mellem borgere, virksomheder og den offentlige sektor, særligt i forbindelse med implementering af selvbetjeningsløsninger.

Læs mere om OCES på nemid.nu