Juridiske aspekter

Borgernes retsstilling forringes ikke ved, at en aftale indgås elektronisk og signeres digitalt - aftaler indgået elektronisk har samme gyldighed som aftaler indgået på traditionel vis.

En myndighed, der anvender digital signatur, skal vælge, hvordan de digitalt signerede meddelelser skal opbevares. Spørgsmålet er vigtigt, fordi det angår meddelelsernes juridiske bevisværdi - og netop bevisværdien er et af argumenterne for at anvende digital signatur.

Denne vejledning anbefaler, at myndighederne gemmer meddelelsen uden den originale digitale signatur, og at myndigheden som bevis i stedet tjekker signaturens gyldighed og gemmer dette resultat sammen med meddelelsen.

Hent notat om juridiske aspekter