Markedsdialog

Digitaliseringsstyrelsen og pengeinstitutterne i Danmark gennemfører i samarbejde udbuddet af MitID. Forud for udbuddet er der gennemført nogle markedsdialoger med det formål at indhente relevante input fra markedet.

NemID, som vi kender det i dag, har snitflader til mange andre centrale løsninger – både i det offentlige og det private. Derfor gennemføres der et grundigt analysearbejde, hvor det fremtidige løsningsscenarie skal indkredses.

På baggrund af analysearbejdet vil ét samlet, mere detaljeret løsningskoncept blive identificeret og kvalificeret. Analyserne danner baggrund for det udbudsmateriale, der lægger rammerne for MitID.

Læs mere om den løbende udvikling i MitID

Opsamling på markedsdialog

Markedsdialogerne blev gennemført i september og oktober 2016.

Læs mere om opsamlingen fra markedsdialog vedrørende borgere

Læs mere om opsamlingen fra markedsdialog vedrørende erhverv