Afsluttet teknisk dialog om partnerskabet

Digitaliseringsstyrelsen afholdt i første kvartal af 2015 dialog vedrørende partnerskab om hele eller dele af den kommende nationale, digitale identitets- og signaturinfrastruktur (næste generation NemID).

Om den tekniske dialog

For at forberede etableringen af et offentligt-privat partnerskab om den kommende digitale identitets- og signaturinfrastruktur (næste generation NemID) gennemførte Digitaliseringsstyrelsen en teknisk dialog med markedet. Den tekniske dialog bidrog til, at udbuddet af partnerskabet kunne gøres konformt med markedets forventninger og muligheder.

Læs mere om formålet med det offentlig-private partnerskab

I den tekniske dialog blev navnlig følgende temaer drøftet:

  • Hvordan skal næste generation NemID i sin helhed eller dele heraf udvikles og driftes?
  • Hvordan sikres stor udbredelse, bred anvendelse og høj anvendelsesfrekvens af næste generation NemID?
  • Skal partnerskabet samarbejde om hele eller dele af næste generation NemID?
  • Hvordan skal udvikling og drift af næste generation NemID finansieres?
  • Hvordan skal partnerskabet organiseres, herunder organisationsform og ledelsesmodel samt ejerskab og rettigheder til næste generation NemID?

Materiale til dialogmøderne

Forud for dialogmøderne blev der her på digst.dk offentliggjort en række materialer med konkretisering af de temaer og spørgsmål, som Digitaliseringsstyrelsen ønskede input til i den tekniske dialog med markedet.

Materiale til den tekniske dialog

Hent materialet med dagsorden

Hent materialet med spørgeguide

Hent materialet om et offentligt-privat partnerskab

Hent materiale om den tekniske løsning

Hent skitse over behovene til en kommende løsning

Hent materiale om eIDAS-forordningen

Hent oversigt over krav i eIDAS-forordningen

Hent eIDAS-forordningen

Hent beskrivelse af mulige partnerskabsmodeller

Referater

Dialogmøderne blev gennemført i perioden fra den 2. marts til den 12. marts 2015. Der blev ikke modtaget nogen skriftlige bemærkninger til materialet.

Referaterne anskueliggør de temaer og emner, der er blevet drøftet på de respektive dialogmøder.

Hent referater

Hent referat fra dialogmøde med CSC Danmark

Hent referat fra dialogmøde med Gemalto Danmark A/S

Hent referat fra dialogmøder med Finansrådet

Hent referat fra dialogmøde med Forsikring & Pension 

Hent referat fra dialogmøde med Microsoft Denmark 

Yderligere oplysninger

Den tekniske dialog blev annonceret ved vejledende forhåndsmeddelelse på ted.europa.eu. Du kan læse mere om den tekniske dialog i den vejledende forhåndsmeddelelse i højremenuen.

Læs mere om næste generation NemID