Om løsningen

NemID er borgeres og virksomheders sikre log-in til både offentlige og private selvbetjeningsløsninger.

NemID blev lanceret den 1. juli 2010 til både privatpersoner og til erhvervsdrivende. Med NemID bruges det samme bruger-id og den samme adgangskode til både netbank, offentlige hjemmesider og en lang række private tjenester på nettet. Det forbedrer servicen i den offentlige sektor samtidig med, at effektiviteten øges.

Et fælles log-in

NemID er borgernes sikre log-in på internettet, hvad enten de tilgå netbanken, hente oplysninger hos det offentlige eller i dialog med en af de mange virksomheder, der tilbyder log-in med NemID. Det betyder, at de med NemID bruger det samme log-in alle steder.

NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort med engangskoder (papkort). Når borgerne logger på, taster de først deres bruger-id og deres adgangskode og derefter en kode fra deres nøglekort.

Borgernes bruger-id og adgangskode er noget, de selv vælger og skal lære udenad. Deres nøglekort er et lille papkort på størrelse med et kreditkort, som de skal passe godt på.

En sikker løsning

Brugerens tilgang til den centralt opbevarede private nøgle sikres med en såkaldt to-faktor autentifikationsløsning, hvor adgang til anvendelsen af den private nøgle vil være beskyttet af en personlig adgangskode (noget man ved) og en kode fra et nøglekort med engangskoder (noget man har). 

For at misbruge et NemID skal en it-kriminel både opsnappe borgerens bruger-id og deres adgangskode og have fat i deres nøglekort. Dermed er NemID meget bedre beskyttet mod indbrudstyve og hackere end mange andre løsninger, der kun er beskyttet af en adgangskode.

Borgerens elektroniske underskrift

De fleste mennesker vil gerne bruge de muligheder for bedre kommunikation og services, som internettet tilbyder. Men de vil ikke have, at andre får adgang til deres oplysninger, ændrer i dem eller køber varer i deres navn.

Normalt sætter man en underskrift på et papir som garanti for, at man er den, som man udgiver sig for at være. Når man flytter sig fra papir til digital kommunikation, kan man ikke længere skrive under med pen og blæk. I stedet må man skrive under digitalt.

Din digitale signatur er derfor din elektronisk underskrift. Den sikrer, at du er den, du giver dig ud for at være, når du underskriver i forbindelse med elektronisk kommunikation. Din underskrift med digital signatur er lige så bindende som den, du sætter på papir med pen og blæk.

Digital signatur er en vigtig forudsætning for etablering af offentlige og private internettjenester. Det gør det muligt at benytte det offentliges tjenester døgnet rundt og erstatte fysiske dokumenter med elektroniske.

NemID og betaling ved onlinehandel 

Den 1. januar 2021 indførte bankerne nye krav til onlinehandel som følge af EU-direktivet Payment Services Directive 2 (PSD2). Det betyder, at borgere ikke længere kan anvende NemID nøglekort til godkendelse af betalinger ved onlinehandel, men i stedet skal benytte NemID nøgleapp eller NemID nøgleviser. Kravene gælder kun handel på nettet, og borgerne kan derfor fortsat bruge nøglekortet som hidtil andre steder, herunder i offentlige tjenester.

Hvis borgere ikke ønsker at bruge NemID nøgleapp eller nøgleviser til onlinebetaling, kan de benytte en sms-engangskode samt et personligt kodeord. Opsætningen af dette kræver som udgangspunkt NemID, men her kan også NemID nøglekort anvendes. Alle mobiltelefoner, som kan modtage sms, kan anvendes til denne løsning.

Hvis borgere ønsker at benytte personlig kode og sms-engangskoder, kan de opsætte begge til deres betalingskort ved at følge dette link: https://enroll.3dsecure.no/nets-nemid-enroller/EnrollSite.

For hjælp til opsætningen kan man kontakte Nets på +45 4489 2929.

Hvis borgere ikke har mulighed for eller ikke ønsker at anvende NemID nøgleapp, NemID nøgleviser eller sms-engangskode, opfordrer vi borgerne til at tage kontakt til deres bank for at få hjælp.