Historisk overblik

Her får du et overblik over den historiske udvikling af digital signatur.

2014

April: Lancering af mobil NemID medarbejdersignatur med lokal signaturserver.
Juli: Lancering af NemID til mobile platforme.
Oktober: Offentlig høring om fremtidens NemID.
November: Udfasning af Java til fordel for JavaScript for NemID med nøglekort (Java anvendes stadig og kan derfor ikke udfases for nøglefilsløsninger og hardware).

2013

Offentliggørelse af plan for NemID til mobile platforme. 

2012

Lancering af NemID til erhverv.
Lancering af NemID på hardware.

2010

NemID blev lanceret til borgerne den 1. juli.

2009

Den nye løsning blev udviklet og fik navnet NemID. Læs mere om NemID.

2008

Den femårige aftale med TDC A/S udløb, og aktiviteterne blev overdraget til Nets DanID.

DanID A/S (nu Nets DanID A/S), ejet af PBS A/S (nu Nets A/S), fik opgaven af det daværende Videnskabsministerium med at udvikle og levere den nye digitale signatur i Danmark for en femårig periode.

2007

Næste generation af digital signatur blev sendt i EU-udbud. Udbudsprocessen foregik som et tværoffentligt projekt i et tæt samarbejde mellem staten, kommunerne og regionerne.

2003

På baggrund af udbuddet indgik det daværende Videnskabsministerium kontrakt med TDC A/S i begyndelsen af året. Den femårige aftale indebar, at alle borgere gratis kunne hente en OCES-signatur og anvende signaturen mod alle private og offentlige myndigheder, der understøtter digital signatur.

2002

Regeringen tog initiativ til at give alle borgere en digital signatur. På den baggrund igangsatte det daværende Videnskabsministerium et EU-udbud og iværksatte en standardiseringsproces, der mundede ud i OCES-standarden. OCES står for ”Offentlige Certifikater til Elektronisk Service”.

2001

Loven om elektroniske signaturer trådte i kraft. Loven og rammeaftalen havde til formål at stimulere markedet til øget anvendelse af digitale signaturer.

2000

Det daværende Forskningsministerium udarbejdede sammen med Statens og Kommunernes Indkøbsservice, KL og Amtsrådsforeningen en rammeaftale om levering af kvalificerede certifikater.

1999

Det daværende Forskningsministerium gennemførte ni pilotprojekter med digitale signaturer, hvilket gav de offentlige myndigheder og ministeriet værdifulde erfaringer.