NemID Privat

NemID til private borgere blev lanceret den 1. juli 2010.

Med NemID kan borgere bruge det samme bruger-id og den samme adgangskode til både deres netbank, offentlige hjemmesider og en lang række private tjenester på nettet. Det gør det nemt for borgerne, og det forbedrer servicen i den offentlige sektor samtidig med, at effektiviteten øges.

Et NemID består, ud over bruger-id og adgangskode, af et nøglekort. Dette skal de bruge, når de logger på med NemID. Det giver en ekstra sikkerhed, fordi log-in kræver både noget, de har i hovedet - bruger-id og en adgangskode - og noget, de har i hånden - deres nøglekort.

Nøglekortet, som kan foldes til kreditkortstørrelse, er påtrykt 148 engangskoder, som hver kun bruges én gang. Systemet beder om en tilfældig nøgle fra kortet og holder samtidig styr på, hvor mange nøgler borgeren har tilbage. Borgerne modtager et nyt nøglekort i god tid, inden alle nøglerne er brugt.

Der findes tre supplementer til borgeres nøglekort:

  1. NemID Nøgleapp
  2. NemID Nøgleviser
  3. NemID på hardware

Derudover findes der to løsninger til borgere med synshandicap, der kan vælge mellem to løsninger: 

  1. Et nøglekort med stor skrift, som fylder en A4 side, så det er nemmere at læse nøglerne.
  2. Voice Response-løsningen, hvor du bliver ringet op på din telefon og får læst nøglen op.

Hvem kan få NemID?

Du kan få NemID, når:

  • Du er fyldt 15 år (er 15 år eller derover)
  • Du har et dansk cpr-nummer
  • Du kan opfylde legitimationskravene.

Du behøver ikke være dansk statsborger for at få NemID. Du kan også få NemID, hvis du fx har dansk opholdstilladelse eller studerer i Danmark.

Er NemID obligatorisk?

Folketinget har besluttet, at borgere i Danmark på udvalgte områder i det offentlige skal betjene sig selv digitalt, hvis de kan.

Digital kommunikation forudsætter, at borgerne kan identificere sig sikkert, når de skal bruge en selvbetjeningsløsning eller læse deres Digitale Post. Når borgerne skal bruge en selvbetjeningsløsning, kan myndighederne forlange, at de anvender NemID, medmindre de undtages fra at søge digitalt.

Borgere kan ikke blive undtaget fra at anvende de digitale selvbetjeningsløsninger alene med henvisning til, at de ikke har NemID, men der vil kunne tages særlige hensyn til dem, hvis de ikke kan få NemID.

Hvis borgeren ikke kan få NemID

Hvis borgerne ikke kan få NemID, kan de på denne baggrund undtages fra Digital Post. Det kan fx være, hvis de ikke kan legitimere sig tilstrækkeligt eller ikke er i stand til at administrere NemID, fx på grund af fysisk eller psykisk handicap, sproglige barrierer eller lignende.

Borgere har altid ret til at lade en anden person handle på deres vegne. NemID er personligt og må ikke overdrages til andre. For at handle digitalt på andres vegne skal man altså anvende sit eget NemID, og systemet bagved skal på baggrund af en fuldmagt give adgang til de korrekte data.

Læs mere om fuldmagt på borger.dk