NemID nøgleapp

NemID nøgleapp er et digitalt og gratis supplement til NemID.

Med NemID nøgleapp kan borgere bruge NemID direkte fra deres smartphone eller tablet - uden at have nøglekortet ved hånden. Når en borger vælger at bruge sin NemID nøgleapp på hjemmesider og i apps, får borgeren en meddelelse på sin smartphone eller tablet med en anmodning, som godkendes med et swipe. Med nøgleappen behøver borgerne ikke at lede efter nøgler på nøglekortet, og de løber aldrig tør for nøgler.

NemID nøgleapp er udviklet i et samarbejde mellem finanssektoren og den offentlige sektor. Nets DanID, som er leverandør af NemID, har leveret infrastrukturen, og E-nettet har stået for udviklingen af nøgleappen.

Introduktion til NemID nøgleapp


Sådan aktiveres NemID nøgleapp

Første gang man åbner NemID nøgleapp, skal man bruge sit nøglekort til at aktivere nøgleappen. Af hensyn til sikkerheden bliver man bedt om at indtaste en nøgle fra sit nøglekort to gange med en mellemliggende venteperiode på en time.

Du kan her se en kort introduktionsvideo om, hvordan appen aktiveres:


Sådan fungerer NemID nøgleapp

Borgerne kan bruge nøgleappen på deres mobil, tablet eller computer. Når man for eksempel ønsker at logge på borger.dk, modtages en besked på smartphonen om, at man har en afventede godkendelse. Når man åbner nøgleappen gennemføres let godkendelsen ved at swipe godkendelsesknappen til højre, hvorefter man vil blive logget ind på borger.dk. Processen er den samme, uanset om man bruger NemID til sin bank, borger.dk eller noget tredje.

Du kan se en kort introduktionsvideo om, hvordan appen fungerer: