Ofte stillede spørgsmål

NemID nøgleapp er et digitalt og gratis supplement til NemID. Her finder du de spørgsmål, der oftest bliver stillet til nøgleappen.

Ofte stillede spørgsmål til NemID nøgleapp

Det er en app, som du installerer på din smartphone eller tablet. Med NemID nøgleapp kan du få adgang til fx din bank, til offentlige hjemmesider som borger.dk og private aktørers hjemmesider som fx visse forsikringsselskaber og fagforeninger. Du kan bruge din NemID nøgleapp alle de steder, hvor du anvender dit nøglekort i dag.

Der er en række fordele forbundet med nøgleappen, der gør det nemmere at bruge dit NemID:

  • Du har altid dit NemID ved hånden
  • Du godkender login og underskrift med NemID med et swipe i stedet for at indtaste en nøgle
  • Du løber aldrig tør for nøgler, som du gør på dit nøglekort.
  • Du kan se, hvor du logger på med dit NemID.

Siden lanceringen af appen i maj 2018 er der nu over 3 mio., som bruger den. Desuden viser en nylig gennemført en imagemåling, at 99 procent af brugerne er tilfredse med nøgleappen.

Ja. Nøgleappen har det samme sikkerhedsniveau som nøglekortet og er derfor ligeså sikker som NemID generelt. 

App’en er sikret af en såkaldt to-faktor godkendelse. Det vil sige noget, man har, og noget, man ved. Den ene faktor er selve appen (noget du har), og den anden faktor er ens personlige brugernavn og password (noget du ved).

NemID nøgleapp’en er også sikret gennem yderligere sikkerhedstiltag: 

  • App’en er låst bag en firecifret kode eller fingeraftryksgenkendelse/ Touch ID / Face ID.
  • App’en viser dig, hvor du logger på med dit NemID.
  • App’en vil være forudindstillet til at låse hver gang, man lukker den. Denne indstilling kan slås fra, og så vil den låse automatisk efter 5 minutter.

Nogle mennesker oplever at blive ringet op og overtalt til at udlevere en kode fra nøglekortet eller sende et billede af hele deres nøglekort. NemID Nøgleapp hjælper danskerne til en mere sikker digital adfærd.

Med NemID Nøgleapp kan du ikke blive lokket eller presset til at udlevere dine NemID oplysninger til svindlere:

  • Der er ingen nøgler/koder, du kan komme til at oplyse. Som bruger swiper du for at godkende et login i stedet for at indtaste en nøgle.
  • Nøgleappen viser dig, hvor du logger på med dit NemID.

Den 1. januar 2021 indførte bankerne nye krav til onlinehandel som følge af EU-direktivet Payment Services Directive 2 (PSD2). Det betyder, at du ikke længere kan anvende NemID nøglekort til godkendelse af betalinger ved onlinehandel, men i stedet skal benytte NemID nøgleapp eller NemID nøgleviser. Kravene gælder alene handel på nettet, og du kan derfor fortsat bruge nøglekortet som hidtil andre steder, herunder i offentlige tjenester.

I forbindelse med indførelsen af MitID i 2021 skal nøglekortet udfases helt. Der vil dog være andre løsninger, fx MitID kodeviser, til borgere, der er vant til at bruge nøglekortet, men som ikke kan eller har lyst til at bruge en app.

Rigtig mange er rigtig gode til at bruge apps på deres smartphone. For de ældre kan det fx være en fordel at have det på en smartphone, så de slipper for de små tal på nøglekortet. Men hvis man alligevel ikke ejer en smartphone eller ikke har lyst til at bruge NemID nøgleapp, så kan man fortsat indtil 2021 bruge sit fysiske nøglekort, som vil fungere, som det hidtil har gjort.

I forbindelse med indførelsen af MitID i 2021 skal nøglekortet udfases. Der vil dog være andre løsninger til folk, der er vant til at bruge nøglekortet, men som ikke som det første har lyst til at bruge en app.

NemID nøgleapp erstatter ikke det eksisterende nøglekort i offentlige selvbetjeningsløsninger, og du kan derfor stadig vælge at benytte nøglekortet disse steder.

Den 1. januar 2021 indførte bankerne nye krav til onlinehandel som følge af EU-direktivet Payment Services Directive 2 (PSD2). Det betyder, at du ikke længere kan anvende NemID nøglekort til godkendelse af betalinger ved onlinehandel, men i stedet skal benytte NemID nøgleapp eller NemID nøgleviser. Kravene gælder kun handel på nettet, og du kan derfor fortsat bruge nøglekortet som hidtil andre steder, herunder i offentlige tjenester.

Hvis du ikke ønsker at bruge NemID nøgleapp eller nøgleviser til onlinebetaling, kan du benytte en sms-engangskode samt et personligt kodeord. Opsætningen af dette kræver som udgangspunkt NemID, men her kan også NemID nøglekort anvendes. Alle mobiltelefoner, som kan modtage sms, kan anvendes til denne løsning.

Hvis du ønsker at benytte personlig kode og sms-engangskoder, kan du opsætte begge til dit betalingskort ved at følge dette link: https://enroll.3dsecure.no/nets-nemid-enroller/EnrollSite.

For hjælp til opsætningen kan man kontakte Nets på +45 4489 2929.

Hvis du ikke har mulighed for eller ikke ønsker at anvende NemID nøgleapp, NemID nøgleviser eller sms-engangskode, vil vi opfordre dig til at tage kontakt til din bank for at få hjælp.

I forbindelse med indførelsen af MitID i 2021 udfases nøglekortet helt. Der vil dog være andre løsninger, fx MitID kodeviser, til borgere, der er vant til at bruge nøglekortet, men som ikke som det første har lyst til at bruge en app.

NemID nøgleapp kan installeres på en tablet eller smartphone. Du kan ikke få nøgleappen installeret på en PC.

Du kan dog stadig bruge NemID nøgleapp til at logge på fx din bank, som du besøger fra din PC. I stedet for at finde dit nøglekort frem til log-in, skal du i stedet for finde din nøgleapp frem.

Formålet med NemID nøgleapp er at give danskerne et nemt, sikkert og bekvemt alternativ til det eksisterende nøglekort. Siden lanceringen af nøgleappen i maj 2018 er der nu over 3 mio., som bruger den.

Desuden viser en nylig gennemført imagemåling, at 99 pct. af danskerne er tilfredse med nøgleappen.

Vi vil gerne udbrede nøgleappen til endnu flere danskere, og de danskere, som ikke bruger nøgleappen, skal vide, at her er der et alternativ, der er nemt og sikkert - og som kan gøre hverdagen lidt lettere.

Du skal stadig beholde det fysiske nøglekort. Det fysiske nøglekort skal gemmes i tilfælde af, at der opstår en situation, hvor du ikke kan anvende din NemID nøgleapp. Det kan fx være, at din smartphone er løbet tør for strøm. Gem derfor NemID nøglekortet et sikkert sted.

Det skal være muligt at være borger i Danmark uden at have et NemID. På trods af, at Folketinget har besluttet, at borgere i højere grad skal have mulighed for at betjene sig selv på internettet ved hjælp af NemID, kan der kan være flere årsager til, at en borger ikke kan at få udstedt et NemID.

Danske offentlige myndigheder har pligt til at give borgere uden et NemID adgang til samtlige offentlige services. Borgere uden NemID kan derfor foretage de samme handlinger, ansøgninger og registreringer på lige fod med borgere, som har et NemID.

Som tommelfingerregel har du som borger altid mulighed for at bede en offentlig myndighed om at få adgang til en ydelse uden brug af NemID. Så selvom mange offentlige tjenester i dag kræver, at du som borger logger ind med NemID, kan du faktisk foretage de samme handlinger og anmodninger uden brug af NemID.

NemID er meget personligt og må ikke deles med andre. Du kan i stedet udfylde en fuldmagt digitalt, hvis du ønsker, at en anden person skal hjælpe dig med din sag (fx et familiemedlem, en advokat eller plejepersonale). Ved at lave en digital fuldmagt giver du den person lov til at handle på vegne af dig. 

Med en digital fuldmagt kan den person, der skal handle på dine vegne, gøre det via internettet og bruge sit eget NemID. Med en digital fuldmagt kan en anden person hjælpe dig med bestemte handlinger, for eksempel med at søge om offentlige ydelser, se din journal fra sygehuset på sundhed.dk, eller læse din digitale post.

Læs mere om digital fuldmagt 

Hvis du ønsker, at en anden person skal hjælpe dig med netbank, kan du kontakte din bank og få hjælp til at lave en fuldmagt.

MitID er navnet på næste generation NemID. Med det nye navn ønsker vi at signalere, at vi præsenterer en ny generation NemID, som kan noget andet og mere end det eksisterende NemID. MitID udtrykker, at NemID er blevet mere mit. At det handler om mit liv, mine muligheder og valg. MitID er mit og ingen andres.

Læs mere om MitID

Gå til ofte stillede spørgsmål om MitID