OTP-politik

For NemID udgør nøglekortet, også kaldes OTP-enheden, en central autentifikationsmekanisme som både danske banker og offentlige institutioner er blevet enige om at bruge.

For at opnå en fælles standard og et harmoniseret sikkerhedsniveau er det vigtigt, at der findes en fælles politik, som regulerer OTP-enheders livscyklus.

Nøglekortet (OPT-enheden) anvendes til at understøtte brugerautentificeringen i NemID-infrastrukturen. Det betyder at brugeren får en fysisk enhed, som er uafhængig af brugerens pc, og som sammen med en statisk adgangskode udgør en 2-faktor autentifikationsmekanisme.

Formålet med OTP-politikken er at beskrive politikken for fremstilling, opbevaring, distribution og brug af nøglekort (OTP-enheder). Alle parter, som er involveret i en eller flere aktiviteter i forbindelse med fremstilling og distribution af OTP-enheder skal overholde de krav, som er beskrevet i OTP-politikken.

Hent OTP-politikken (dansk)