Tal og statistik om NemID

På denne side finder du statistik om NemID.

Se statistikker for NemID

Statistikken om NemID er samlet i to rapporter:

  1. Basisrapport: Rapport om antal transaktioner og antal NemID-identiteter i pdf-format
  2. Demografirapport: Rapport med fordeling af antal NemID-identiteter i Danmark fordelt på postnummer, alder og køn

Statistikken om NemID for 2018 er samlet i to filer:

Statistikken om NemID for 2017 er samlet i to filer:

Statistikken om NemID for 2016 er samlet i to filer:

Statistikken om NemID for 2015 er samlet i to filer:

Statistikken om NemID for 2014 er samlet i to filer:

Statistikken om NemID for 2013 er samlet i to filer:

En person (cpr-nummer) er identisk med en NemID identitet. Selv om en person har flere NemID, vil identiteten kun tælle med én gang under "Aktive NemID" og én gang under ”NemID med offentlig digital signatur”, hvis identiteten har NemID med offentlig digital signatur.

Demografirapporten er baseret på identiteter med NemID med offentlig digital signatur.

Fordelingen på postnummer i demografirapporten er baseret på brugerens "foretrukne adresse", også kaldet identitetsadressen. Det kan enten være en cpr-adresse, som cpr-kontoret har registreret, eller en alternativ adresse, som borgeren eller borgerens bank har registreret. Statistikken afspejler, hvortil brugeren får tilsendt deres nøglekort lige nu.

Demografirapporten indeholder den demografiske fordeling af identiteter med forsendelsesadresse i Danmark. Det samlede antal identiteter er derfor lavere end det samlede antal identiteter i Basisrapporten, som også indeholder identiteter med forsendelsesadresse i udlandet.

Se statistikker for NemID nøgleapp

Statistikken om andel af borgere med NemID nøgleapp fremgår af en samlet rapport: 

  • Rapport om andel af borgere med nøgleapp fordelt på landets kommuner i Excel-format.