Teknisk info

Den tekniske del af NemKonto-systemet indeholder snitfladebeskrivelser, rolleprofiler tilslutningsguide med videre.

På nemkonto.dk kan du finde information om den tekniske del af NemKonto-systemet, herunder:

  • Snitfladebeskrivelse 
  • Teknisk tilslutning til NemKonto-systemet 
  • Oversigt over rolleprofiler til NemKonto-systemet 
  • Sagsbehandlersystem 
  • Oversigt over generelle ydelsesarter

Læs mere på nemkonto.dk