Anvendelse

Adgang til alle offentlige selvbetjeningsløsninger og digitale services med ét log-in.

Med tilslutning til NemLog-in får I:

  • Et fælles sprog, der gør at jeres selvbetjeningsløsninger vil kunne "tale" med andres selvbetjeningsløsninger.

  • Mulighed for at få vist jeres selvbetjeningsløsninger på borgerportalen (og på sigt mange flere portaler).

  • Et serviceløft på de borgerrettede selvbetjeningsløsninger.

    Målgruppen er beslutningstagere, forretningsansvarlige, jurister og projektledere for myndighederne og disse leverandører.

Guide til tilslutning

Denne guide henvender sig til offentlige myndigheder samt andre, der skal tilsluttes den fællesoffentlige log-in løsning. Guiden giver et overblik over de vigtigste opgaver før og under tilslutningen og kan således danne grundlag for tilrettelæggelsen af arbejdet. De beskrevne opgaver og aktiviteter leder frem til, at der kan gennemføres en integrationstest mod den fællesoffentlige log-in-løsning med efterfølgende overgang til anvendelse af denne i produktion.

Målgruppen er it-ansvarlige, projektledere og it-arkitekter hos serviceudbyderne, som skal skabe sig et overblik over, hvad en tilslutning indebærer. I appendiks findes beskrivelser af mere teknisk karakter, der er henvendt til systemadministratorer, udviklere og it-arkitekter.

Hent tilslutningsguiden

Mere information om tilslutning

På tu.nemlog-in.dk kan I finde materialer og vejledninger til brug for tilslutning til NemLog-in, heriblandt: 

  • Vejledning til tilslutning af ny it-leverandør og ny-myndighed.

  • Vejledning til gennemførelse af integrationstesten

Gå til tu.nemlog-in.dk