Vilkår for lokale identitetsudbydere

Vilkår for anvendelse af den fællesoffentlige log-in-løsning beskriver de standardvilkår, der gør sig gældende for tilslutning til løsningen.

For at sammenhængende log-in som koncept for alvor kan tages i brug, kræver det, at der er etableret en aftale mellem den myndighed, som medarbejderen sidder i, og den myndighed, som udbyder den eksterne service.

Med henblik på at myndigheder ikke skal udarbejde en sådan aftale fra bunden hver gang, har Digitaliseringsstyrelsen udarbejdet en standardaftale, som kan anvendes som udgangspunkt og hvor de fleste forhold vedrørende ekstern adgang baseret på billetter er forsøgt tænkt ind.

Aftalen er bilateral mellem de to myndigheder - og Digitaliseringsstyrelsen er derfor ikke part i aftalen.

Vilkårene består af en standardaftale med 2 bilag henholdsvis ledelseserklæring og service beskrivelse.

Hent dokumenter

Standardaftale i PDF format

Standardaftale i Word format

Ledelseserklæring i PDF format

Ledelseserklæring i Word format

Servicebeskrivelse i PDF format

Servicebeskrivelse i Word format

Word-udgaven er tænkt til de situationer, hvor aftaleparterne har brug for at ændre i standardaftalen eller dens bilag.

Vilkår for lokale identitetsudbydere har således fokus på:

  • De lokale identitetsudbydere kan alene udstede adgangsbilletter til egne medarbejdere.
  • En enkel anvendelse, hvor en medarbejder i en myndighed kan hente data i en anden med brug af sit lokale log-in – myndigheden udsteder billetter, som anvendes af serviceudbyder (som beskrevet i figuren nedenfor).

Aktiviteten blev vedtaget på styregruppemødet den 22. november 2010 og afsluttet marts 2011. ATP, Miljøportalen og WAYF (universiteter og gymnasier) deltog som sparringspartnere i arbejdet. De har alle erfaringer med fastsættelse af tilsvarende vilkår.

Figuren viser processen, når en medarbejder skal hente data. Det foregår det i fire trin. Trin 1: Medarbejderen starter log-in hos myndighed A, den lokale identitetsudbyder. Trin 2: Myndighed A udsteder billet. Trin 3: Der anmodes om data hos myndighed B, serviceudbyderen. Trin 4: Myndighed B giver adgang på grundlag af billetten fra myndighed A.