Fra det eksisterende til det kommende NemLog-in

Det nye NemLog-in skal bidrage til fremtidens digitale infrastruktur. Nedenfor ses de på nuværende kendte og aktuelle aspekter af den nye løsning, som muligvis vil medføre ændringer for infrastrukturens udbydere og anvendere.

NemLog-in spiller en central rolle i Danmarks digitale infrastruktur ved at gøre det muligt for borgere og virksomheder at logge ind på offentlige selvbetjeningsløsninger. Digitaliseringsstyrelsen har i december 2018 indgået kontrakt om fremtidens NemLog-in. I løbet af 2019 gennemføres en analysefase, hvorefter udviklingsarbejdet går i gang.

Nedenfor præsenteres de på nuværende kendte og aktuelle aspekter af den fremtidige løsning, der medfører ændringer i visse eksisterende funktionaliteter. Siden opdateres løbende, i takt med at løsningen udvikles.