Ændret tidsplan skubber lancering af ny erhvervsløsning

En justeret tidsplan for NemLog-in-projektet betyder, at den nye erhvervsløsning går i luften i december 2021.

Lanceringen af den nye erhvervsløsning, MitID Erhverv, som er en del af NemLog-in-projektet, skubbes til december 2021. Det skyldes primært COVID-19, som har påvirket bemandingen hos leverandøren, Nets. Det har således været nødvendigt at udsætte planlagt opmanding, ligesom driftsmiljøer er blevet forsinket. Derudover har en række andre forhold hos Nets forsinket projektet.

Alt i alt betyder det samlet set en forsinkelse på 12 måneder for den nye erhvervsløsning, MitID Erhverv, som vil være færdigudviklet i december 2021. Her bliver NemID medarbejdersignatur erstattet af MitID Erhverv.

NemLog-in leverer også en offentlig MitID-broker. Denne del af løsningen leveres fortsat i april 2021. Det betyder, at MitID kan bruges på offentlige tjenester fra MitID's go live.

Forsinkelsens konsekvenser

Forsinkelsen har ingen umiddelbare konsekvenser for den enkelte bruger, da NemID medarbejdersignatur bliver holdt kørende, indtil overgangen til MitID Erhverv er gennemført.

Under en pilotfase i december 2021 vil de første virksomheder tage MitID Erhverv i brug. Derefter overgår de øvrige myndigheder, virksomheder og foreninger til den nye løsning i løbet af de efterfølgende måneder.

Med den nye løsning bliver det bl.a. nemmere at administrere medarbejderidentiteter og brugerrettigheder, fordi alt er samlet ét sted.

Dokumentation og testmiljøer

Mange myndigheder, virksomheder og foreninger skal i de kommende måneder tilpasse deres løsninger til det nye NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen arbejder sammen med Nets på at stille både dokumentation og adgang til testmiljøer til rådighed, så implementeringen kan fortsætte og overgangen bliver så smidig som mulig.

Med den nye tidsplan in mente fortsætter arbejdet på højtryk hos både Nets og Digitaliseringsstyrelsen for at levere en løsning med høj brugervenlighed og sikkerhed og samtidig sikre en tryg og smidig overgang for alle erhvervsbrugere.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om den kommende erhvervsløsning MitID Erhverv og NemLog-in på www.nemlog-in.dk.

Her finder du vejledninger, dokumentation mv., så du kan forberede dig bedst muligt på overgangen til den nye løsning.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få løbende information.

Hvad er NemLog-in?

NemLog-in giver både borgere og virksomheder adgang til alle offentlige selvbetjeningsløsninger og digitale services med ét log-in.

Med videreudviklingen af NemLog-in kommer der en ny erhvervsløsning, MitID Erhverv, som erstatter NemID medarbejdersignatur.

Nets er leverandør af den nye løsning og blev valgt i december 2018 via et EU udbud.

Hvad sker hvornår?

  • 19. april 2021: NemLog-in er klar med den offentlige MitID-broker, som vil gøre det muligt for borgere at logge på med deres MitID på offentlige tjenester. Desuden understøttelse af medarbejdere i MitID’s registreringsenheder i banker og kommuner (RA-medarbejdere)
  • 6. december 2021: den samlede erhvervsløsning, MitID Erhverv, lanceres
  • December 2021: Pilotfase
  • Januar 2022: migrering starter for myndigheder, virksomheder og foreninger og fortsætter kontrolleret over de kommende måneder