NemLog-in flyttes til ny driftsplatform

Den 25. marts 2019 vil NemLog-in flytte til en ny driftsplatform.

For at sikre muligheden for evt. roll-back uden tab af data, vil nogle brugergrænseflader i NemLog-in blive midlertidigt blændet af under idriftsættelsen, mens log-in, signering, STS og web services ikke påvirkes.

Idriftsættelse i 3 trin

Idriftsættelsen sker i 3 trin:

0. Forberedelse, 24. marts kl. 22:00 – 25. marts kl. 06:00:

Her sættes en række komponenter i det nuværende NemLog-in i read-only, så data ikke kan opdateres, mens data kopieres til den nye driftsplatform.

  • Log-in, signering, STS og web services er tilgængelige
  • Brugergrænseflader er blændet af i Brugeradministration, Digital Fuldmagt, Til-slutning og Administration

1. Trin 1, 25.-26. marts:

DNS skiftes d. 25. marts kl. 06:00 fra det nuværende NemLog-in til den nye driftsplatform. Brugerne skifter over løbende, når DNS opdateres automatisk hos brugerne.

  • Log-in, signering, STS og web services er tilgængelige
  • Brugergrænseflader er blændet af i Brugeradministration, Digital Fuldmagt, Til-slutning og Administration

2. Trin 2, 27. marts: 

Der åbnes op for opdateringer af brugerrettigheder og fuldmagt.

  • Log-in, signering, STS og web services er tilgængelige
  • Brugeradministration og Digital Fuldmagt er igen tilgængelige 
  • Brugergrænseflader er fortsat blændet af i Tilslutning og Administration

3. Trin 3, 28. marts:

Alle NemLog-in komponenter er skiftet til den nye platform.

  • Alle funktioner er tilgængelige, og idriftsættelsen er gennemført.

Hvad skal tjenesteudbydere gøre?

Tjenesteudbydere skal som udgangspunkt ikke foretage sig noget ifm. idriftsættelsen til den nye driftsplatform. Det er ikke nødvendigt at opdatere certifikater eller IdP metadata fra NemLog-in, da de eksisterende videreføres.

NemLog-in platformen får nye IP-adresser, men dette forventes kun at berøre de få tjenesteudbydere, der kalder webservices hos NemLog-in, og som samtidig har opsat IP-filtre for udgående kommunikation i deres firewall. Det kan dreje sig om webservices til fuldmagtskomponenten og STS.

Kommunikation med øvrige dele af NemLog-in løsningen, herunder log-in og signering, forventes ikke at blive berørt af de ændrede IP-adresser.

Hvis du som tjenesteudbyder har brug for at kende de nye IP-adresser, så skriv til .

Sådan påvirkes komponenterne i NemLog-in

Log-in (WebSSo)

Log-in vil være tilgængelig under hele idriftsættelsesperioden.

Signeringstjenesten

Signeringstjenesten vil være tilgængelig under hele idriftsættelsesperioden.

Secure Token Service (STS)

STS vil være tilgængelig under hele idriftsættelsesperioden. 

Brugeradministrationen (FBRS) - Lukket fra d. 24.-26. marts

Under idriftsættelsen vil Brugeradministration være blændet af fra d. 24.-26. marts. Det betyder, at det ikke vil være muligt tilføje, slette eller ændre brugerrettigheder i FBRS. Allerede tildelte rettigheder og erhvervsfuldmagter vil derimod kunne benyttes under hele idriftsættelsesperioden.

Digital fuldmagt - Lukket fra d. 24.-26. marts

Under idriftsættelsen vil fuldmagtsløsningen være blændet af fra d. 24.-26. marts. Det betyder, at borgere ikke har mulighed for give og anmode om fuldmagter i lukkevinduet. Allerede afgivne fuldmagter vil derimod kunne benyttes under hele idriftsættelsesperioden.

Administrationen (CSS) - Lukket fra d. 24.-27. marts

Under idriftsættelsen vil NemLog-in Administration (CSS) være utilgængeligt fra d. 24.-27. marts. Det betyder, at it-systemudbydere ikke har mulighed for at ændre i opsætningen af deres it-systemer, herunder udskifte certifikater.

Tilslutning (CSS) - Lukket fra d. 24.-27. marts

Under idriftsættelsen vil NemLog-in Tilslutning (CSS) være blændet af fra d. 24.-27. marts. Det betyder, at nye it-systemudbydere, it-leverandører og virksomheder ikke kan oprette deres organisation i NemLog-in.

Support

Digitaliseringsstyrelsen vil løbende melde ud, hvis ovenstående plan for idriftsættelse ændrer sig undervejs.

Har du spørgsmål til idriftsættelsen eller brug for support, så skriv til .