Ny tidsplan for NemLog-in skubber go-live

En forsinkelse af det nye NemLog-in betyder, at løsningen først bliver klar i maj 2021 og ikke i november 2020, som tidligere udmeldt.

Det nye NemLog-in bliver ikke klar i 2020 – og dermed skubbes lanceringen af den nye erhvervsløsning også. Årsagen til forsinkelsen er Coronakrisen, som bl.a. har påvirket bemandingen hos leverandøren, Nets, der har påkaldt sig force majeure som følge af krisen.

Udfordringen har bl.a. været, at Nets ikke i hjemsendelsesperioden har kunnet onboarde nye medarbejdere i tilstrækkeligt omfang til at fastholde tilstrækkelig fremdrift i projektet, hvor estimaterne for en række udviklingsopgaver var øget. Samtidig blev leverandørens adgang til at etablere driftsmiljøer forsinket grundet Coronakrisen.

Når det nye NemLog-in er færdigudviklet den 24. maj 2021, erstattes NemID medarbejdersignatur af den nye erhvervsløsning. Derefter følger en pilotfase, og de første virksomheder kommer på i slutningen af juni 2021. I andet halvår af 2021 overgår alle myndigheder, virksomheder og foreninger gradvist til den nye løsning.

Konsekvenser for implementeringen

Forsinkelsen betyder i første omgang, at der går længere tid, før projektet kan stille dokumentation til rådighed for de mange interessenter, som skal tilpasse deres løsninger til det nye NemLog-in.

Digitaliseringsstyrelsen arbejder sammen med leverandøren på at stille både dokumentation og adgang til testmiljøer til rådighed så tidligt som muligt, så implementeringen kan fortsætte hos myndigheder og virksomheder.

Forsinkelsen har ingen konsekvenser for den enkelte bruger, da medarbejdersignatur bliver holdt kørende, indtil det nye system er klart.

Fokus på brugervenlighed

Virksomhederne vil møde en mere brugervenlig og enkel erhvervsløsning, hvor det bl.a. er lettere at administrere sine medarbejderidentiteter og deres brugerrettigheder. Fokus er på fleksibilitet, sikkerhed og den enkelte bruger – til gavn for myndigheder, virksomheder og foreninger, der alle skal over på den nye løsning i løbet af 2021.

Ny tidsplan

Med den nye tidsplan in mente fortsætter arbejdet på højtryk hos både Nets og Digitaliseringsstyrelsen. Det er fortsat målet at levere en løsning med høj brugervenlig og sikkerhed og samtidig sikre en tryg og smidig overgang for alle erhvervsbrugere.

NemID medarbejdersignatur fortsætter i paralleldrift, indtil den nye erhvervsløsning er lanceret og virksomhederne er migreret fra den gamle løsning til den nye.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om den nye løsning på www.nemlog-in.dk.

Her finder du vejledninger, dokumentation mv., så du kan forberede dig bedst muligt på overgangen til den nye løsning.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få løbende information.

Hvad er NemLog-in?

NemLog-in giver både borgere og virksomheder adgang til alle offentlige selvbe-tjeningsløsninger og digitale services med ét log-in.

Med videreudviklingen af NemLog-in kommer der en ny erhvervsløsning, som erstatter medarbejdersignatur.

Nets er leverandør af den nye løsning og blev valgt i december 2018 via et EU ud-bud.

Hvad sker hvornår?

  • 12. april 2021: NemLog-in er klar med brokerfunktionalitet og understøttelse af medarbejdere i MitIDs registreringsenheder i banker og kommuner (RA-medarbejdere)
  • 24. maj 2021: den samlede erhvervsløsning lanceres
  • Juni 2021: Pilotfase
  • Ultimo juni 2021: migrering starter for de første virksomheder og fortsætter kontrolleret over de kommende måneder
  • December 2021: migrering er afsluttet