Om den kommende NemLog-in løsning

NemLog-in spiller en central rolle i Danmarks digitale infrastruktur ved at gøre det muligt for borgere og virksomheder at logge ind på offentlige selvbetjeningsløsninger. I løbet af den kommende årrække bliver Danmarks digitale infrastruktur bygget op på ny og NemLog-in vil blive videreudviklet, særligt med fokus på brugervenlighed for erhvervsbrugere.

NemLog-in udvides med ny funktionalitet, som blandt andet vil omfatte visse af de funktionaliteter, der i dag er dækket af NemID. Et vigtigt forretningsmæssigt mål for NemLog-in er at øge brugervenligheden særligt for erhvervsbrugerne.

NemLog-in3's fremtidige funktioner

Den eksisterende NemLog-in, NemLog-in2, videreføres i sin helhed og skal fortsat være den primære fælles identitetsbroker/IdP-løsning og integrationspunkt for offentlige tjenesteudbydere. Samtidig er det helt centralt, at den nye løsning, NemLog-in3, fremtidssikres, så den løbende kan tilpasses ændrede forretningsbehov og nye teknologier.

Derudover har NemLog-in3 det overordnede ansvar for en ny, samlet erhvervsløsning. Der skal udvikles ny funktionalitet til at understøtte brugerrettet administration af erhvervsidentiteter i NemLog-in3.

Nyudviklingen vil blandt andet omfatte:

  • Etablering af en ny erhvervsidentitetsgarant, inklusiv tilhørende administrationsportal for erhvervsidentiteter til erstatning for den eksisterende ”NemID til Erhverv” løsning
  • CA-funktionalitet (OCES), der i dag leveres som en del af NemID
  • Udvikling af en ny samlet signeringsløsning baseret på nye signeringsstandarder
  • Adgang for private tjenesteudbydere til fremover at anvende NemLog-in som broker for tilslutning til MitID.

Læs om sammenhæng og brugervenlighed

Læs om den samlede erhvervsløsning i næste generation NemID og NemLog-in

Tæt samarbejde med MitID

Den eksisterende NemLog-in udvides blandt andet med visse af de funktionaliteter, der i dag er dækket af NemID. Den borgervendte del af NemID udbydes parallelt og får navnet MitID, og da der er tætte grænseflader mellem de to løsninger, vil videreudviklingen af NemLog-in3 ske i tæt samarbejde med MitID-projektet.

Læs mere om MitID

Læs om snitfladeændringer i NemLog-in