Sammenhængende og brugervenlig løsning

Tre analyser af, hvordan brugerne bevæger sig igennem systemerne, skal styrke brugervenligheden i landets fremtidige digitale infrastruktur.

Digitaliseringsstyrelsen vil sikre, at brugerne fremover oplever en klar sammenhæng i den digitale infrastruktur. Derfor er der gennemført tre analyser af brugerrejser for den kommende NemLog-in3-løsning og sammenhængen til Næste Generation Digital Post og MitID.

Analyserne er anbefalinger og inspiration til den kommende digitale infrastruktur, og er således ikke krav, som leverandørerne skal leve op til. Visse af anbefalingerne forudsætter også, at der igangsættes yderligere tiltag, som kan være udenfor scope af infrastrukturløsningerne, samt tekniske afklaringer. Analyserne er derfor også af forskellig modenhed afhængig af, hvor mange afklaringer der sidenhen skal tages.

1. Principper og koncepter for den gode brugeroplevelse (efteråret 2016)

I forbindelse med udbuddet af NemLog-in er der behov for at øge brugervenligheden i den kommende løsning for både borgere og virksomheder.

Analysen har fokus på brugerscenarier for de steder, hvor en bruger møder NemLog-in ved log-in, borgerfuldmagt og den fælles brugerrettighedsadministration (FBRS).

Anbefalingerne fra analysen er, at:

  1. Log-in skal være mere brugervenligt
  2. Adgangsstyring skal være lettere tilgængelig
  3. Administration af adgange og rettigheder skal være mere brugervenlig

2. Én aftaleindgåelse for virksomheder (foråret 2017)

Formålet med analysen har været at udarbejde overordnede principper og high-level koncepter for, hvordan brugervenligheden kan forbedres ved en samlet tilslutning til de tre infrastrukturer MitID (NemID), NemLog-in og Digital post.

Virksomhedsbrugere skal fremover opleve én samlet løsning for tilslutning og udpegning af administrator på tværs af NemLog-in, MitID og Digital Post. Koncepterne er udarbejdet på baggrund af relevante brugerscenarier, og er sidenhen kvalificeret i dialog med virksomhedsbrugere.

Analysen har vist, at den optimale brugerrejse for tilslutning bør:

  • Foregå i den samme løsning og i det samme flow på virk.dk
  • Være differentieret alt efter brugerens behov
  • Muliggøre, at flere brugere kan samarbejde om processen
  • Genbruge data, hvor det er muligt.

3. Migrering af erhvervsidentiteter (sommeren 2017)

I forbindelse med, at de nye NemLog-in3 og MitID løsninger lanceres, skal erhvervsbrugerne migrere fra de eksisterende til de kommende løsninger. Derfor er det undersøgt, hvordan man på en brugervenlig måde kommunikerer simpelt og overskueligt om de nye løsninger, og samtidig får brugeren hurtigt og korrekt igennem.

Analysens primære anbefalinger er:

  • Virksomhedsbrugerens møde med den nye NemLog-in3 løsning foregår på virk.dk, og skal præsenteres som en softwareopdatering, hvor de løbende kan lære de nye funktionaliteter at kende.
  • Virksomhedsbrugerens første møde med MitID skal tænkes sammen med lanceringen af MitID borger, og ved migreringen skal virksomheden præsenteres for valget af et nyt loginmiddel MitID, hvor de skal vælge, hvad hele virksomheden fremover skal logge ind med.

Læs analyserne

Hent "Én aftaleindgåelse for virksomheder"

Hent "Principper og koncepter for den gode brugeroplevelse"

Hent "Migrering af erhvervsidentiteter"