Snitfladeændringer i NemLog-in

Med lanceringen af MitID-løsningen vil der blive foretaget nogle ændringer i infrastrukturen. Ændringerne kan have en række konsekvenser for de tjenesteudbydere, der er tilsluttet NemLog-in.

Det er Digitaliseringsstyrelsens ambition, at ændringerne skal have en så minimal indflydelse på tjenesteudbyderne som muligt. Digitaliseringsstyrelsen har derfor indledt en dialog med tjenesteudbyderne, der i dag er tilsluttet NemLog-in.

I den forbindelse er der udsendt information om snitfladeændringerne samt en faseplan til tjenesteudbyderne.

Hent mailen, der er sendt til tjenesteudbyderne

Hent bilag om OIOSAML attributter

Hent faseplanen

Der arbejdes løbende på at sikre, at planerne i MitID og NemLog-in3 hænger sammen.