Guide til implementering af lokal IdP

Organisationer, der ønsker at udstede erhvervsidentiteter til deres medarbejdere, også kaldet Brugerorganisationer, vil i den kommende digitale infrastruktur få mulighed for at tilslutte en Lokal IdP til NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen har lavet en guide til implementering af lokal IdP som skal støtte til de organisationer, der overvejer eller planlægger at etablere en Lokal IdP.

Tilslutning af lokal IdP giver Brugerorganisationen mulighed for lettere lokal administration af erhvervsidentiteter og udstedelse af egne lokale identifikationsmidler til disse. Kombineret med evt. opkobling af lokalt system til identitetsadministration (IdM) fås en meget fleksibel model for de Brugerorganisationer, der har ressourcer og kompetencer til at opsætte og drive en Lokal IdP.

Guiden foreligger nu i en version 1.1 ud fra et ønske fra Digitaliseringsstyrelsen om tidligt at stille støtte til rådighed, frem for senere at publicere en mere komplet guide. Visse områder er stadig ikke fuldt ud beskrevet, og tekniske detaljer udestår også flere steder bl.a. pga. afklaringer, der endnu ikke er helt i mål. Samlet set vil guiden dog give et godt overblik, og den vil blive udbygget i takt med, at afklaringer og specifikationer falder på plads.

Guide til implementering af lokal IdP V1.1.pdf