NSIS-standarden

Nye versioner af National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS 2.0)

Digitaliseringsstyrelsen har på baggrund af de indkomne høringssvar til National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS) version 2.0 nu opdateret standarden.

NSIS v. 2.0 og den tilhørende vejledning er nu endelige. De gældende vejledninger ses nedenfor:

Læs den nye og gældende NSIS version 2.0

Læs den nye og gældende NSIS vejledning version 2.0

Revisionsvejledning og vejledning til tjenesteudbydere er opdateret, så de afspejler de ændringer, der er foretaget i NSIS v. 2.0.

Læs NSIS Revisionsvejledning version 2.0 (benyttes ved anmeldelse)

Se skema for NSIS anmeldelse (benyttes ved anmeldelse)

Læs
Vejledning til valg af sikringsniveau for tjenesteudbydere 2.0

Formål med NSIS

Formålet med NSIS-standarden er at skabe en fælles ramme for tillid til digitale identiteter og digitale identitetstjenester. Den definerer forskellige sikringsniveauer for identitetssikring og autentifikation. Standarden skal skabe større fleksibilitet i forbindelse med identifikation over for forskellige selvbetjeningsløsninger (flere sikringsniveauer). NSIS styrker også samspillet mellem løsninger på tværs af den offentlige sektor.

Læs høringsnotatet, som er udarbejdet i forbindelse med høringen. 

Ibrugtagning af NSIS-standarden

Når MitID og NemLog-in3 løsningerne går i luften, vil National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS) samtidig blive taget i fuld anvendelse. Dette medfører en række krav til de parter, der ønsker at blive tilkoblet den nationale, digitale identitetsinfrastruktur, herunder tjenesteudbydere, brokere og brugerorganisationer.

Digitaliseringsstyrelsen har udviklet et værktøj der har til formål at sikre, at øvrige parter igangsætter, planlægger og gennemfører implementeringsarbejde vedrørende NSIS-standarden i god tid, så de kan koble sig på infrastrukturen umiddelbart efter go-live. Det er med andre ord en del af forberedelsen til implementering og overgang til de nye løsninger, at man kigger på egen implementering af NSIS-kravene, hvis man har en løsning, hvor det er nødvendigt.

Læs mere om ibrugtagning af NSIS-standard