NSIS-standarden

Nye versioner af National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS 2.0)

Digitaliseringsstyrelsen har på baggrund af de indkomne høringssvar til National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS) version 2.0 nu opdateret standarden.

NSIS v. 2.0 og den tilhørende vejledning er nu endelige. De gældende vejledninger ses nedenfor:

Læs den nye og gældende NSIS version 2.0

Læs den nye og gældende NSIS vejledning version 2.0

Revisionsvejledning og vejledning til tjenesteudbydere er opdateret, så de afspejler de ændringer, der er foretaget i NSIS v. 2.0.

Læs NSIS Revisionsvejledning version 2.0 (benyttes ved anmeldelse)

Se skema for NSIS anmeldelse (benyttes ved anmeldelse)

Læs
Vejledning til valg af sikringsniveau for tjenesteudbydere 2.0

Formål med NSIS

Formålet med NSIS-standarden er at skabe en fælles ramme for tillid til digitale identiteter og digitale identitetstjenester. Den definerer forskellige sikringsniveauer for identitetssikring og autentifikation. Standarden skal skabe større fleksibilitet i forbindelse med identifikation over for forskellige selvbetjeningsløsninger (flere sikringsniveauer). NSIS styrker også samspillet mellem løsninger på tværs af den offentlige sektor.

Læs høringsnotatet, som er udarbejdet i forbindelse med høringen.