Ændring i funktionaliteter

Det nye NemLog-in skal bidrage til fremtidens digitale infrastruktur. Nedenfor ses de på nuværende kendte og aktuelle aspekter af den nye løsning, som muligvis vil medføre ændringer for infrastrukturens udbydere og anvendere.

Nedenfor præsenteres de på nuværende kendte og aktuelle aspekter af den fremtidige løsning, der medfører ændringer i visse eksisterende funktionaliteter. Siden opdateres løbende, i takt med at løsningen udvikles.

Én aftaleindgåelse

Fremover skal virksomheden eller myndigheden kun indgå én aftale med Digitaliseringsstyrelsen om anvendelse af erhvervsportalen.

Lær mere om aftaleindgåelse

Nye erhvervsidentiteter

Med de nye erhvervsidentiteter bliver der stor fleksibilitet i valg af identifikationsmidler og hvordan disse anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng.

Læs mere om erhvervsidentiteter

Ændret brug af nøglefiler

De nye erhvervsidentiteter giver stor fleksibilitet i valg afidentifikationsmidler og hvordan disse anvendes.

Læs mere om nøglefiler

Lokal IdP

I den nye løsning udfases lokal signaturserver-løsning (LSS) og lokal signaturcentral og erstattes af muligheden for lokal IdP. 

Læs mere om lokal IdP

Sikker e-mail og signering

Den kommende digitale infrastruktur understøtter i udgangspunktet ikke lokal signering og sikker e-mail. 

Læs mere om lokal signering og sikker e-mail

Certifikater

Den kommende fællesoffentlige infrastruktur med MitID og NemLog-in3 vil fremover understøtte login som ikke er baseret på certifikater.

Læs mere om certifikater

Tilslutning for offentlige tjenesteudbydere

NemLog-in vil være broker for alle offentlige tjenester. Langt de fleste offentlige tjenesteudbydere er allerede i dag tilsluttet NemLog-in, og der sker kun mindre ændringer.

Læs mere om tilslutning for offentlige tjenesteudbydere

Tilslutning for private tjenesteudbydere

I fremtiden kan man ikke tilslutte sig direkte til MitID. Alle private tjenesteudbydere skal fremover tilsluttes MitID via opkobling til en broker.

Læs mere om tilslutning for private tjenesteudbydere

Udskiftning af signaturformat

I den kommende infrastruktur vil det fortsat være muligt for borgere og virksomheder at signere et dokument.

Læs mere om signering