Én aftaleindgåelse

Fremover skal virksomheden eller myndigheden kun indgå én aftale med Digitaliseringsstyrelsen om anvendelse af erhvervsportalen, hvor der kan oprettes og administreres erhvervsidentiteter, og hvor der samtidig kan tildeles rettigheder til disse.

Ny samlet erhvervsportal

Når en virksomhed eller myndighed fremover ønsker at oprette erhvervsidentiteter (det der i dag betegnes ”medarbejdersignaturer”), der skal anvendes i offentlige tjenester, gøres det ét sted, i den kommende erhvervsportal. Her kan der indgås aftale om tilslutning som brugerorganisation, administreres erhvervsidentiteter og elektroniske identifikationsmidler for disse samt rettigheder for erhvervsidentiteter i forhold til offentlige tjenester.

Hermed samles funktionalitet der i dag er spredt over flere forskellige tjenester og portaler. Den ny erhvervsportal favner således funktionalitet, der for nuværende findes under tilslutning.nemlog-in.dk, medarbejdersignatur.dk, fællesoffentlig brugerrettighedsstyring (FBRS) under virk.dk og administration af elektroniske identifikationsmidler under nemid.nu.

Aftaleindgåelse

Aftaleindgåelsen med Digitaliseringsstyrelsen om tilslutning som brugerorganisation skal indgås af en person, der er bemyndiget til at indgå aftalen på vegne af virksomheden eller myndigheden. For at gøre processen så digital og let som mulig, anvender NemLog-in de data, der er registreret i CVR om personkredsen knyttet til virksomheden. Når aftalen først er indgået, kan opgaverne med at styre virksomhedens erhvervsidentiteter og deres rettigheder uddelegeres ved at udpege en eller flere administratorer.

For tilslutning af og aftaleindgåelse af en Lokal IdP-løsning kræves en særlig aftale.

Læs mere om Lokal-IdP

Ejere af små og mellemstore virksomheder

NemID Privat til erhverv tillader i dag ejere af små og mellemstore virksomheder at anvende deres private NemID i erhvervsmæssig sammenhæng uden særlig aftale, tilslutning og opsætning. Det vil fremover også være muligt med det kommende private MitID, hvor der alene skal accepteres et sæt vilkår ved første anvendelse. Hvis virksomhedsformen ændrer sig, virksomheden får mere komplekse behov eller lignende, er det på et senere tidspunkt muligt at indgå en egentlig aftale om tilslutning som brugerorganisation som beskrevet herover.

 

Tilbage til oversigt