Implementering af MitID og NemLog-in3

NemID og NemLog-in2 skal udskiftes med MitID og NemLog-in3. Det vil ændre på den danske, digitale identitetsinfrastruktur. Dette implementeringssite opdateres og udbygges, efterhånden som tekniske og organisatoriske ændringer og snitflader bliver mere konkrete.

Hvor kommer du fra?

Klik på den eller de af de fem grupper, som du tilhører, og få mere at vide om, hvad overgangen til de kommende løsninger vil betyde for din organisation.

Brugerorganisationer

Virksomheder og myndigheder, der i dag enten er oprettet i NemLog-in, hvor de administrerer deres medarbejderes rettigheder til offentlige selvbetjeningsløsninger, eller har en aftale om NemID med Nets om udstedelse af medarbejdersignaturer til egne medarbejdere.

Kommer du fra en brugerorganisation, læs her

Registreringsenheder

Banker, kommuner og danske repræsentationer, som skal udstede MitID. 

Kommer du fra en registreringsenhed, læs her

Offentlige tjenesteudbydere

Myndigheder med en online tjeneste, der kræver login med NemID.

Kommer du fra en offentlig tjenesteudbyder, læs her

Private tjenesteudbydere

Virksomheder med en online tjeneste, der kræver login med NemID. 

Kommer du fra en privat tjenesteudbyder, læs her

Brokere

Virksomheder, der overvejer at blive brokere. 

Kommer du fra en sådan virksomhed, læs her

Værktøjskasse

Vi udvikler løbende værktøjer, der på forskellig vis kan hjælpe med at forberede sig bedst mulig på overgangen til fremtidens digitale infrastruktur

Screeningsværktøj til brugerorganisationer og tjenesteudbydere

Målgruppe og formål

Implementeringen for de to store infrastrukturprojekter beskrives foreløbig overordnet her på sitet.

Detaljerne konkretiseres i takt med, at løsningerne udvikles og de tekniske snitflader defineres, hvilket sker løbende over de kommende år.

På disse sider deles alle relevante informationer om de forestående ændringer, efterhånden som de lægges fast.

Formålet er i første omgang at understøtte beslutningstagere, primært hos brugerorganisationer og tjenesteudbydere, i at planlægge opgaver på sigt og afsætte ressourcer til de kommende opgaver.

Slutbrugere, herunder borgere, er ikke i målgruppen for dette site.

Læs mere om baggrunden for udskiftning af NemID under Spørgsmål og svar om MitID

De overordnede ændringer

Overgangen til MitID og NemLog-in3 vil betyde en række ændringer i den digitale identitetsinfrastruktur:

  • MitID-personidentiteter er ikke længere nødvendigvis certifikatbaserede (PKI)
  • Dokument- og transaktionssignering er ikke en del af MitID, men håndteres individuelt af MitID-aftageres egne løsninger
  • En ny løsning til erstatning af NemID's identitetsgarant for medarbejderidentiteter (NemID Medarbejdersignatur) er ikke en del af MitID-løsningen, men bliver en del af NemLog-in3
  • Tjenesteudbydere, der skal bruge MitID til login, skal fremover kobles op til MitID-løsningen via en broker.

 Læs mere om de overordnede ændringer