Udbuddene kort fortalt

Digitaliseringsstyrelsen har gennemført udbud for både MitID-projektet og NemLog-in-projektet i løbet af 2018 og 2019.

MitID

MitID afløser og udbygger sammen med NemLog-in den funktionalitet, der i dag ligger i NemID. MitID rummer alene en løsning for elektronisk validering af en persons identitet, og bliver udviklet gennem et partnerskab mellem de danske pengeinstitutter repræsenteret ved FR1 af 16. september 2015 A/S (herefter kaldet FR1) og den offentlige sektor repræsenteret ved Digitaliseringsstyrelsen.

MitID stilles dermed til rådighed for både den offentlige og private sektor. Der blev indgået kontrakt med leverandøren af MitID, Nets DanID A/S, i marts 2019.

NemLog-in

I modsætning til den eksisterende NemID-løsning, indeholder MitID ikke en signatur- og erhvervsløsning. Erhvervsdelen og signaturløsningen anskaffes alene i regi af den offentlige sektor og indgår som en del af NemLog-in-projektet. NemLog-in varetager endvidere rollen som MitID broker for alle offentlige tjenesteudbydere (TU'ere). NemLog-in blev udbudt via to separate udbud; et udbud af NemLog-in drift og et udbud af NemLog-in udvikling og forvaltning.

Digitaliseringsstyrelsen har i maj 2018 tildelt kontrakten om drift af NemLog-in til NNIT A/S. Digitaliseringsstyrelsen har i december 2018 tildelt kontrakten om nyudvikling, videreudvikling, vedligeholdelse og forvaltning af NemLog-in til Nets DanID A/S.

Øget ejerskab af de fremtidige fællesoffentlige digitale løsninger

For at sikre mulighed for videreudvikling af de eksisterende løsninger og en tættere integration mellem dem, er det et væsentligt mål for de fremtidige løsninger, herunder MitID, NemLog-in og Næste generation Digital Post, at Digitaliseringsstyrelsen opnår en høj grad af rettigheder og ejerskab i forhold til løsningerne. Samtidig ønsker Digitaliseringsstyrelsen at kunne anvende kommercielle standardkomponenter, således at standardfunktionaliteter i de fællesoffentlige digitale løsninger ikke skal udvikles fra bunden.

Derfor er der for alle dele af de fremtidige løsninger, der ikke allerede forud for de enkelte udbud er udviklet som standardkomponenter, stillet krav til leverandørerne om at Digitaliseringsstyrelsen har de fulde rettigheder i et omfang, som muliggør ubegrænset videre brug, drift og videreudvikling – også efter kontraktens udløb.

MitID projektet

NemLog-in3-projektet