Nye erhvervsidentiteter - det dobbelte frivillighedsprincip

Med de nye erhvervsidentiteter bliver der stor fleksibilitet i valg af identifikationsmidler og hvordan disse anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng. Det er fx muligt for en medarbejder at vælge at anvende sit private MitID som login-middel i erhvervsmæssige sammenhænge.

Større fleksibilitet i valg af identifikationsmidler

Med de nye erhvervsidentiteter bliver der stor fleksibilitet i valg af identifikationsmidler og hvordan disse anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng. Det er en ændring i forhold til NemID erhverv, hvor ét identifikationsmiddel (fx et NemID nøglekort) er bundet til én erhvervsidentitet (medarbejdersignatur).

Det bliver muligt for personer med et privat MitID identifikationsmiddel (fx en mobilapp eller et fysisk device) at vælge at bruge dette i erhvervsmæssig sammenhæng. Dette betyder ikke, at man optræder med sin private identitet i erhvervssammenhæng men alene, at det samme identifikationsmiddel, anvendes til login som henholdsvis privatperson og medarbejder.

I praksis vil det som bruger opleves således, at man ved login med et privat MitID, der også er knyttet til en eller flere erhvervsidentiteter vælger med hvilken digital identitet, man ønsker at optræde over for den tjeneste, man har logget ind på. Tjenesten vil alene kunne se data knyttet til den valgte digitale identitet, og kan heller ikke se, hvilke andre digitale identiteter, der evt. måtte være knyttet til det private identifikationsmiddel.

Det dobbelte frivillighedsprincip

I den kommende digitale infrastruktur bliver det muligt for en medarbejder at vælge at anvende sit private MitID som identifikationsmiddel i erhvervsmæssige sammenhænge. Det kræver, at både virksomheden og medarbejderen ønsker det. Dette kaldes det dobbelte frivillighedsprincip. Ønsker medarbejderen eller virksomheden ikke, at medarbejderen anvender sit private MitID, kan medarbejderen få et andet MitID identifikationsmiddel, som er særskilt til anvendelse i erhvervsmæssige sammenhænge.

Særskilt MitID til erhvervsbrug

Hvis enten medarbejderen eller virksomheden ikke ønsker, at medarbejderen anvender sit private MitID i erhvervssammenhæng, vil det jf. det dobbelte frivillighedsprincip ikke være muligt. I stedet kan virksomheden udstede et særskilt MitID identifikationsmiddel til erhvervsidentiteten, som ingen relation har til den private identitet.

Et identifikationsmiddel der særskilt anvendes til erhvervsbrug kan endvidere gøres eksklusivt forstået således, at det kun kan bruges til erhvervsidentiteter knyttet til den virksomhed, som har købt det. Dette besluttes alene af den virksomhed, der køber identifikationsmidlet.

Ejere af små og mellemstore virksomheder

NemID Privat til erhverv tillader i dag ejere af (men ikke medarbejdere i) små og mellemstore virksomheder at anvende deres private NemID i erhvervsmæssig sammenhæng uden særlig aftale, tilslutning og opsætning. Det vil fremover også være muligt med det kommende private MitID, hvor der alene skal accepteres et sæt vilkår ved første anvendelse. Hvis virksomhedsformen ændrer sig, virksomheden får mere komplekse behov eller lignende, er det på et senere tidspunkt muligt at indgå en egentlig aftale om tilslutning som Brugerorganisation. Denne mulighed er automatisk tilgængelig, men omfatter altså kun visse virksomhedsejere og ikke medarbejdere.

 

Tilbage til oversigt