Sikker e-mail og signering

Den kommende digitale infrastruktur understøtter i udgangspunktet ikke lokal signering og sikker e-mail, fordi den ikke er baseret på nøglefiler (PKI). Digitaliseringsstyrelsen tilbyder via NemLog-in en central signeringsløsning, så tjenester kan tilbyde borgere og virksomheder at underskrive fx aftaler og dokumenter.

Lokal signering og sikker e-mail

For at kunne signere lokalt eller anvende sikker e-mail skal virksomheden eller myndigheden have udstedt OCES-medarbejdercertifikater til sine medarbejdere. Virksomheden eller myndigheden kan også ved særlige behov vælge at implementere en lokal IdP-løsning.

Den offentlige sektor tilbyder sikker kommunikation til borgere og virksomheder via Digital Post. Der findes desuden i dag programmer – open source såvel som kommercielle – der understøtter sikker e-mail.

Som nævnt fortsættes understøttelse af sikker e-mail ikke, da den kommende digitale infrastruktur ikke baserer sig på PKI, hvorfor der som sagt henvises til NemLog-ins centrale signeringsløsning og Digital Post.

MOCES- OG VOCES-certifikater

De nye MOCES- og VOCES-certifikater vil ligesom MOCES og VOCES i den eksisterende løsning kunne anvendes til signering og kryptering af e-mails jf. S/MIME-standarden som understøttes af de almindelige tilgængelige e-mailklienter (herunder visse webbaserede e-mailklienter). Dette er under forudsætning af, at den private nøgle er under certifikatholderens egenkontrol jf. MOCES certifikatpolitikken.

Anvendelse af kvalificerede certifikater til e-mail er ikke anbefalelsesværdigt da gamle private nøgler typisk skal være til rådighed for at kunne læse gamle krypterede mails, hvilket vil kræve avancerede QSCD-enheder.

Læs mere om certifikater

 

Tilbage til oversigt