Baggrund

NemLog-in løsningen er udviklet i regi af Digitaliseringsstyrelsen og blev oprindeligt etableret i 2008.

I januar 2013 blev første del af NemLog-in-løsning anden generation sat i drift. I august 2013 blev Virk.dk portalens brugerrettighedsløsning deaktiveret og de tilsluttede løsninger migreret til NemLog-in. Hermed er NemLog-in den samlede adgang til både borger- og virksomhedsrettede selvbetjeningsløsninger. Der er tilkoblet mere end 300 it-systemer til NemLog-in løsningen.