Analyser

I foråret 2016 blev der igangsat et arbejde omkring at udarbejde en analyserapport om forretningsbehov og ønsker til NemLog-in3.

I rapporten fremgår forretningsbehov og ønsker fra følgende 5 domæner:

  1. Erhvervsområdet (ERST)
  2. Sundhedsområdet (SDS og Region Midtjylland)
  3. Kommunernes anvendelse (KL og KOMBIT)
  4. Statslige myndigheders anvendelse (SKAT, Miljøportalen, STIL, WAYF, MODST og ATP)
  5. Private og semioffentlige virksomheder (STAR, private virksomheder)

Tekstafsnittene i rapporten er for de forskellige domæner udarbejdet i et samspil mellem Digitaliseringsstyrelsen og den tidligere følgegruppe for NemID og NemLog-in.

Rapporten og dens opsummering af væsentlige forretningsbehov og ønsker er blevet godkendt på styregruppemøde af den tidligere styregruppe for Næste generation af NemID den 16. juni 2016, med det forbehold, at rapporten blev sendt i endnu en bemærkningsrunde til følgegruppe/styregruppe. Denne runde blev afsluttet i august, hvor der indkom få bemærkninger, som er blevet indarbejdet.

Derudover har der i august været afholdt et interview med Dansk Erhverv, hvilket er indarbejdet i rapporten. Rapporten foreligger nu i en endelig version. På baggrund af rapportens konklusioner vil der ske en yderligere kvalificering i forhold til, hvad der arbejdes videre med.

Hent rapporten "Analyse af forretningsbehov og ønsker til NemLogin3"