NemLog-In Komponenterne

NemLog-in består af en række forskellige komponenter, der tilsammen udgør den fællesoffentlige brugerstyringsløsning.

Log-in, SSO

Log-in er den komponent, der kommer frem i browseren, når du benytter NemID/MitID. Den gør det muligt at forblive logget ind (Sigle Sign On, SSO), når man skifter fra den ene tjeneste til den anden. Log-in komponenten leverer således en gratis log-in tjeneste, hvormed borgere og medarbejdere i virksomheder eller myndigheder kan logge på offentlige selvbetjeningsløsninger og portaler fx Borger.dk, Virk.dk, Sundhed.dk og Danmarks Miljøportal.

NemLog-in er et krav for nationale tjenester, der har behov for sikker identifikation, og må kun anvendes til løsninger, der er udbudt af offentlige myndigheder.

Tilslutningskomponent

Tilslutningskomponenten er en løsning, hvor myndigheder og deres it-leverandører kan administrere tilslutning af selvbetjeningsløsninger til NemLog-in. Her kan der digitalt underskrives vilkår for brug af løsningen og vedligeholdes af organisationens stamdata og tekniske metadata fx services, certifikater, end-points og rettigheder.

Signeringstjenesten

Signeringstjenesten har til formål at tilbyde myndigheder en fælles digital løsning, hvormed man kan indhente en digital signatur fra en bruger på en aftaletekst eller indberetning, og bidrager med en høj grad af sporbarhed og teknisk dokumentation for underskriften. 

Der lanceres en ny signeringstjeneste i foråret 2022. 

Security Token Service, STS

Security Token Service bruger SAML (Security Assertion Markup Language) til at afgøre, hvilke sites man skal have adgang til. Adgangsstyringen til de fællesoffentlige (web)services, som NemLog-in giver adgang til er et eksempel på dette.

Digital Fuldmagt

Den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsning, Digital Fuldmagt, er udviklet til myndigheder, som vil give borgere mulighed for at lade sig partsrepræsentere i digitale selvbetjeningsløsninger. Med Digital Fuldmagt kan borgere give en person, en medarbejder eller en virksomhed fuldmagt til at agere digitalt på sine vegne i en given periode.

Brugeradministration

Fællesbrugerrettighedssystemet er en brugeradministration, hvor man kan udpege administratorer og tildele rettigheder til sin organisations brugere, så de fx kan indberette på Virk.dk.

MitID Erhverv

MitID Erhverv er den nye erhvervsløsning som lanceres efter sommeren 2022. Denne komponent vil erstatte Brugeradministrationen og har stort fokus på et mere brugervenligt design.